Rektorski kolegijum

Rektor
Prof. dr Nebojša Arsenijević
Redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: rektor@kg.ac.rs
mob: +381 (0)69 877-6601

Prorektor za nauku

Prof. dr Dragan Bošković
Redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.nauka@kg.ac.rs
mob: +381 (0)65 209-0423

Prorektor za koordinaciju poslova fakulteta
čije je sedište van sedišta Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Jeroslav Živanić
Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
mob: +381 (0)63 320-303


Prorektor za međunarodnu saradnju
Prof. dr Milovan Matović
Redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
mob: +381 (0)64 152-8481

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Akademik, prof. dr Radovan Vukadinović
Redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.nastava@kg.ac.rs
mob: +381 (0)64 859-1445

Generalni sekretar
Zorica Avramović
Dipl. pravnik
Curriculum Vitae
e-pošta: sekretar@kg.ac.rs
telefon: 034 370-191, 370-270
mob: +381 (0)69 323-8590