Rektorski kolegijum

VD Rektor
Prof. dr Nenad Filipović
Redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: rektor@kg.ac.rs

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr Živadin Micić
Redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.nastava@kg.ac.rs

Prorektor za naučnoistraživački rad
Prof. dr Miroslava Petrović Torgašev
Redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta
u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: prorektor.nauka@kg.ac.rsProrektor za međunarodnu saradnju
e-pošta: prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
Prorektor za koordinaciju poslova fakulteta
čije je sedište van sedišta Univerziteta u Kragujevcu

e-pošta: prorektor.koordinacija@kg.ac.rs


Generalni sekretar
e-pošta: sekretar@kg.ac.rs