Rektor

Rektor
Prof. dr Nebojša Arsenijević
Redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
Curriculum Vitae
e-pošta: rektor@kg.ac.rs
mob: +381 (0)69 877-6601