Реализовани међународни пројекти

ТЕМПУС пројекти Универзитета у Крагујевцу (селекције 2001-2012)


2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

FP7 пројекти


HORIZON 2020


2014

ERASMUS+


2015

Остали