Основне академске студије

Табеларни преглед студијских програма основних академских студија који се реализују на факултетима Универзитету у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - УФ - ФИЛУМ - ХИТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије
Општа агрономија
Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
Основне акедемске студије
Прехрамбена технологија
Дипломирани инжењер технологије 4 240
Основне акедемске студије
Воћарство и виноградарство
Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
Основне акедемске студије
Зоотехника
Инжењер пољопривреде 3 180
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије
Економија
Дипломирани економиста 4 240
Основне академске студије
Пословна економија и менаџмент
Дипломирани економиста 4 240
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије
Машинско инжењерство
Инжењер машинства
(са назнаком завршеног модула)
3 180
Основне академске студије
Војноиндустријско инжењерство

Заједнички предмети
Наоружање
Пројектили и упаљачи
Дипломирани инжењер индустријског инжењерства - војномашински 4 240
Основне академске студије
Аутомобилско инжењерство
Инжењер ндустријског инжењерства - аутомобилско инжењерство 3 180
Основне академске студије
Урбано инжењерство
Дипломирани инжењер урбаног инжењерства и регионалног развоја 4 240
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије
Машинско инжењерство
Инжењер машинства 3 180
Основне академске студије
Грађевинско инжењерство
Инжењер грађевинарства 3 180
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије
Учитељ
Дипломирани учитељ 4 240
Основне академске студије
Васпитач у предшколским установама
Дипломирани васпитач 4 240
Основне академске студије
Васпитач у домовима
Васпитач 3 180
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије права Дипломирани правник 4 240
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Институт за биологију и екологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије - Биологија Дипломирани биолог 4 240
Основне академске студије - Екологија Дипломирани еколог 4 240
Институт за физику
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије физике 1. Дипломирани физичар - за општу физику
2. Дипломирани физичар - наставник физике и информатике
4 240
Институт за хемију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије хемије 1. Дипломирани хемичар - за истраживање и развој
2. Дипломирани хемичар - професор хемије
3. Дипломирани хемичар - за заштиту животне средине
4 240
Институт за математику и Информатику
Студијски програми математике и Информатике од 2008.
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије математике Математичар 3 180
Основне академске студије Информатике Информатичар 3 180
Студијски програми математике и Информатике од 2012.
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије математике 1. Дипломирани математичар - теоријска математика
2. Дипломирани математичар - професор математике
4 240
Основне академске студије информатике 1. Дипломирани информатичар
2. Дипломирани информатичар - професор информатике
4 240
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије
Електротехничко и рачунарско инжењерство
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 4 240
Основне академске студије
Мехатроника
Дипломирани инжењер мехатронике 4 240
Основне академске студије
Инжењерски менаџмент
Дипломирани инжењер менаџмента 4 240
Основне академске студије
Информационе технологије
Дипломирани инжењер информационих технологија 4 240
Основне академске студије
Предузетнички менаџмент
Дипломирани менаџер 4 240
Учитељски факултет у Ужицу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Студијски програм основних академских студија - Учитељ
Опис стандарда
Књига предмета
Књига наставника
Сарадници
Дипломирани учитељ 4 240
Студијски програм основних академских студија - Васпитач
Опис стандарда
Књига предмета
Књига наставника
Сарадници
Дипломирани васпитач 4 240
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Студијски програм основних академских студија
Српски језик и књижевност
Дипломирани филолог (србиста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Енглески језик и књижевност
Дипломирани филолог (англиста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Немачки језик и књижевност
Дипломирани филолог (германиста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Шпански језик и хиспанске књижевности
Дипломирани филолог (хиспаниста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Француски језик и књижевност
Дипломирани филолог (романиста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Италијански језик и књижевност
Дипломирани филолог - италијански језик и књижевност 4 240
Одсек за примењену и ликовну уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Студијски програм основних академских студија
Графички дизајн
Дипломирани графички дизајнер 4 240
Студијски програм основних академских студија
Зидно сликарство
Дипломирани примењени уметник 4 240
Студијски програм основних академских студија
Унутрашња архитектура
Дипломирани примењени уметник 4 240
Одсек за музичку уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Студијски програм основних академских студија
Хармоника
Дипломирани музички уметник (акордеониста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Клавир
Дипломирани музички уметник (пијаниста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Флаута
Дипломирани музички уметник (флаутиста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Гудачки инструменти
Дипломирани музички уметник (виолиниста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Соло певање
Дипломирани музички уметник (соло певач) 4 240
Студијски програм основних академских студија
Музичка педагогија
Дипломирани теоретичар уметности-музички педагог 4 240
Студијски програм основних академских студија
Музика у медијима
Дипломирани музички  уметник (музичар у медијима) 4 240
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Основне академске студије Хотелијерство и туризам Дипломирани менаџер 4 240