Osnovne akademske studije

Tabelarni pregled studijskih programa osnovnih akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerzitetu u Kragujevcu:

  AF - EF - FIN - FMG - FPN - PF - PMF - FTN - PFU - FILUM - HIT

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Agronomski fakultet u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Opšta agronomija Diplomirani inženjer poljoprivrede 4 240
Prehrambena tehnologija Diplomirani inženjer tehnologije 4 240
Voćarstvo i vinogradarstvo Diplomirani inženjer poljoprivrede 4 240
Zootehnika Inženjer poljoprivrede 3 180
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Ekonomija Diplomirani ekonomista 4 240
Poslovna ekonomija i menaxment Diplomirani ekonomista 4 240
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Mašinsko inženjerstvo Inženjer mašinstva
(sa naznakom završenog modula)
3 180
Vojnoindustrijsko inženjerstvo
- Zajednički predmeti
- Naoružanje
- Projektili i upaljači
Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva - vojnomašinski 4 240
Automobilsko inženjerstvo Inženjer ndustrijskog inženjerstva - automobilsko inženjerstvo 3 180
Urbano inženjerstvo Diplomirani inženjer urbanog inženjerstva i regionalnog razvoja 4 240
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Mašinsko inženjerstvo Inženjer mašinstva 3 180
Građevinsko inženjerstvo Inženjer građevinarstva 3 180
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Učitelj Diplomirani učitelj 4 240
Vaspitač u predškolskim ustanovama Diplomirani vaspitač 4 240
Vaspitač u domovima Vaspitač 3 180
Pravni fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Osnovne akademske studije prava Diplomirani pravnik 4 240
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Institut za biologiju i ekologiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Biologija Diplomirani biolog 4 240
Ekologija Diplomirani ekolog 4 240
Institut za fiziku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Fizika 1. Diplomirani fizičar - za opštu fiziku
2. Diplomirani fizičar - nastavnik fizike i informatike
4 240
Institut za hemiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Hemija 1. Diplomirani hemičar - za istraživanje i razvoj
2. Diplomirani hemičar - profesor hemije
3. Diplomirani hemičar - za zaštitu životne sredine
4 240
Institut za matematiku i Informatiku
Studijski programi matematike i Informatike od 2008.
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Matematika Matematičar 3 180
Informatika Informatičar 3 180
Studijski programi matematike i Informatike od 2012.
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Matematika 1. Diplomirani matematičar - teorijska matematika
2. Diplomirani matematičar - profesor matematike
4 240
Informatika 1. Diplomirani informatičar
2. Diplomirani informatičar - profesor informatike
4 240
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva 4 240
Mehatronika Diplomirani inženjer mehatronike 4 240
Inženjerski menaxment Diplomirani inženjer menaxmenta 4 240
Informacione tehnologije Diplomirani inženjer informacionih tehnologija 4 240
Preduzetnički menaxment Diplomirani menaxer 4 240
Pedagoški fakultet u Užicu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Učitelj
- Opis standarda
- Knjiga predmeta
- Knjiga nastavnika
- Saradnici
Diplomirani učitelj 4 240
Vaspitač
- Opis standarda
- Knjiga predmeta
- Knjiga nastavnika
- Saradnici
Diplomirani vaspitač 4 240
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Odsek za filologiju
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Srpski jezik i književnost Diplomirani filolog (srbista) 4 240
Engleski jezik i književnost Diplomirani filolog (anglista) 4 240
Nemački jezik i književnost Diplomirani filolog (germanista) 4 240
Španski jezik i hispanske književnosti Diplomirani filolog (hispanista) 4 240
Francuski jezik i književnost Diplomirani filolog (romanista) 4 240
Italijanski jezik i književnost Diplomirani filolog - italijanski jezik i književnost 4 240
Odsek za primenjenu i likovnu umetnost
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Grafički dizajn Diplomirani grafički dizajner 4 240
Zidno slikarstvo Diplomirani primenjeni umetnik 4 240
Unutrašnja arhitektura Diplomirani primenjeni umetnik 4 240
Odsek za muzičku umetnost
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Harmonika Diplomirani muzički umetnik (akordeonista) 4 240
Klavir Diplomirani muzički umetnik (pijanista) 4 240
Flauta Diplomirani muzički umetnik (flautista) 4 240
Gudački instrumenti Diplomirani muzički umetnik (violinista, violista, violončelista, kontrabasista) 4 240
Solo pevanje Diplomirani muzički umetnik (solo pevač) 4 240
Muzička pedagogija Diplomirani teoretičar umetnosti-muzički pedagog 4 240
Muzika u medijima Diplomirani muzički  umetnik (muzičar u medijima) 4 240
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Hotelijerstvo i turizam Diplomirani menaxer 4 240