Наставници Универзитета

Преглед наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање ↓ Година избора Факултет Ужа научна/уметничка област
Александар Ж. Живановић редовни професор 2010. Факултет медицинских наука Крагујевац Гинекологија и акушерство.
Александар Љ. Ђукић редовни професор 2009. Факултет медицинских наука Крагујевац Патолошка физиологија.
Александар С. Пауновић редовни професор 2012. Агрономски факултет Чачак Ратарство и крмно биље
Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Факултет техничких наука Чачак Рачунарска техника и комуникације.
Алемпије В. Вељовић редовни професор 2006. Факултет техничких наука Чачак Менаџмент информациони системи.
Аленка М. Миловановић редовни професор 2017. Факултет техничких наука Чачак Теоријска и општа електротехника.
Ана Ланговић Милићевић редовни професор 2015. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Менаџмент и пословање
Биљана О. Вељковић редовни професор 2014. Агрономски факултет Чачак Аграрна економија.
Богдан П. Недић редовни професор 2009. Факултет инжињерских наука Крагујевац Машинско инжињерство.
Богдан С. Васиљевић редовни професор 2003. Факултет инжињерских наука Крагујевац Машинско инжењерство
Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Факултет инжињерских наука Крагујевац Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај.
Божин Б Влашковић редовни професор 1999. Правни факултет Крагујевац Привредно право.
Бојан Оташевић редовни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Цртање и сликање.
Бранислав Б. Ранковић редовни професор 2003. Природно-математички факултет Крагујевац Алгологија, микологија и лихенологија.
Бранислав Д. Симоновић редовни професор 2004. Правни факултет Крагујевац Кривично право.
Бранка И. Огњановић редовни професор 2016. Природно-математички факултет Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија.
Бранка М. Радовић редовни професор 2010. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Музикологија.
Бранко Ј. Поповић редовни професор 2016. Учитељски факултет Ужице Драмска уметност
Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Факултет инжињерских наука Крагујевац Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг.
Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Факултет инжињерских наука Крагујевац Енергетика и процесна техника.
Верица М. Бабић редовни професор 2003. Економски факултет Крагујевац Теорија и методологија одлучивања, менаџмент.
Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Економски факултет Крагујевац Међународне финансије, берзанско пословање.
Весна М. Мандић редовни професор 2012. Факултет инжињерских наука Крагујевац Машинско инжењерство.
Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Факултет инжињерских наука Крагујевац Аутоматика и мехатроника и примењена информатика
Весна Р. Пантовић редовни професор 2007. Факултет медицинских наука Крагујевац Епидемиологија.
Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Економски факултет Крагујевац Пословна економија
Видан Б Папић редовни професор 2011. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Графички дизајн
Виолета П. Јовановић редовни професор 2014. Факултет педагошких наука Јагодина Књижевност са методиком
Владан Карамарковић редовни професор 2004. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Енергетика, аутоматско управљање.
Владе Д. Урошевић редовни професор 2015. Факултет техничких наука Чачак Примењене рачунарске науке и информатика.
Владета И. Стевовић редовни професор 2011. Агрономски факултет Чачак Ратарство и крмно биље.
Владимир Б. Јуришић редовни професор 2011. Факултет медицинских наука Крагујевац Патолошка физиологија.
Владимир Љ. Јаковљевић редовни професор 2014. Факултет медицинских наука Крагујевац Физиологија.
Владимир М. Милорадовић редовни професор 2016. Факултет медицинских наука Крагујевац Интерна медицина.
Владимир М. Ристић редовни професор 2011. Природно-математички факултет Крагујевац Атомска, молекулска и оптичка физика.
Владимир Р. Сенић редовни професор 2017. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Пословна економија и управљање
Владица М. Симић редовни професор 2015. Природно-математички факултет Крагујевац Екологија, биогеографија и заштита животне средине.
Владица Р. Мијаиловић редовни професор 2009. Факултет техничких наука Чачак Електроенергетика.
Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Војин Т. Васовић редовни професор 2009. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Хармоника.
Војислав Ж. Филиповић редовни професор 2017. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Аутоматско управљање.
Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Факултет инжињерских наука Крагујевац Производно машинство, индустријски инжењеринг.
Гвозден Л. Росић редовни професор 2010. Факултет медицинских наука Крагујевац Физиологија.
Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Факултет инжињерских наука Крагујевац Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг.
Горан Д. Ракић редовни професор 2012. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Цртање и сликање
Горан Ј. Дугалић редовни професор 2013. Агрономски факултет Чачак Педологија.
Горан С. Михајловић редовни професор 2010. Факултет медицинских наука Крагујевац Психијатрија.
Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економски факултет Крагујевац Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму.
Гордана М. Шекуларац редовни професор 2013. Агрономски факултет Чачак Мелиорације земљишта, земљиште и воде.