АКТУЕЛНО:

Наставници Универзитета

Преглед наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора ↓ Факултет Ужа научна/уметничка област
Дејан С Јовановић доцент 3018. Економски факултет Крагујевац Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Нела Ж. Ђоновић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Хигијена и екологија.
Душан С. Ђурић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Клиничка фармација.
Мирјана Р. Јовановић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Психијатрија.
Петар Чановић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Биохемија
Мирјана М. Секулић доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Хиспанске књижевности и култура.
Љубиша М. Дубоњић доцент 2018. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Аутоматско управљање и флуидна техника
Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Аналитичка хемија
Андреј С. Фајгељ доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Француски језик.
Мирко М. Радуловић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Атомска, молекуларна и оптичка физика.
Војислав Д. Спасић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Соло певање.
Далибор Д. Томић доцент 2018. Агрономски факултет Чачак Ратарство и крмно биље.
Милевица Д. Бојовић наставник страних језика 2018. Агрономски факултет Чачак Енглески језик.
Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Факултет инжињерских наука Крагујевац Машинскe конструкције и механизација
Александар Д. Јовановић доцент 2018. Факултет инжињерских наука Крагујевац Друмски саобраћај
Петар С. Арсенијевић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Гинекологија и акушерство
Светлана Р. Радевић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Социјална медицина
Исидора М. Милосављевић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Фармацеутска биотехнологија
Александар М. Цветковић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Хирургија
Тамара Р. Николић Турнић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Клиничка фармација
Милан Н. Палевић редовни професор 2018. Правни факултет Крагујевац Међународно право.
Цариша Х. Бешић редовни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак Менаџмент, трендови и бизнис
Бојан Оташевић редовни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Цртање и сликање.
Драгана Д. Пешић наставник страних језика 2018. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Енглески језик.
Иван П. Глишић доцент 2018. Агрономски факултет Чачак Воћарство
Иван Р. Милићевић ванредни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак Конструкционо машинство
Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Милан Д. Јоксовић редовни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Органска хемија.
Милун Д. Петровић ванредни професор 2018. Агрономски факултет Чачак Сточарство
Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Факултет инжињерских наука Крагујевац Моторна возила и мотори
Владимир С. Михајловић асистент 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Славко Д. Раденковић ванредни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Физичка хемија.
Владимир П. Миловановић доцент 2018. Факултет инжињерских наука Крагујевац Експериментална механика
Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Факултет инжињерских наука Крагујевац Енергетика и процесна техника
Владимир П. Петровић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Органска хемија
Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац унутрашња архитектура и индустријски дизајн
Тања М. Луковић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Физикална медицина и рехабилитација.
Снежана Р. Милићевић ванредни професор 2018. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Пословна економија и управљање
Жељко М. Папић ванредни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак Методика.
Момчило П. Ђорђевић доцент 2018. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Медицина
Ивана Б. Палибрк доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Енглески језик и лингвистика
Вељко Алексић доцент 2018. Факултет техничких наука Чачак Методика
Ивана М. Симић Вукомановић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Социјална медицина
Марија Љ. Мандарић ванредни професор 2017. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Пословна економија и управљање
Небојша М. Павловић ванредни професор 2017. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Менаџмент људских ресурса
Марко М. Ђорђевић ванредни професор 2017. Факултет педагошких наука Јагодина Комуникологија.
Зоран Р. Ратковић ванредни професор 2017. Природно-математички факултет Крагујевац Органска хемија.
Милош М. Матић доцент 2017. Природно-математички факултет Крагујевац Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Катја С. Пуповац доцент 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Методика вокално-инструменталне наставе
Ања Лазаревић доцент 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Музикологија