Наставници Универзитета

Преглед наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора ↓ Факултет Ужа научна/уметничка област
Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Економски факултет Крагујевац Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Нина С. Планојевић редовни професор 2017. Правни факултет Крагујевац Грађанско право.
Владимир Р. Сенић редовни професор 2017. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Пословна економија и управљање
Синиша Ђ. Варга редовни професор 2017. Правни факултет Крагујевац Привредно-правна научна област
Катарина В. Мелић редовни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Француска књижевност и култура.
Марија П. Станић редовни професор 2017. Природно-математички факултет Крагујевац Математичка анализа са применама
Богдан С. Штетић доцент 2017. Факултет педагошких наука Јагодина Ликовна уметност са методиком наставе
Дејан Б Секулић доцент 2017. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Пословна економија и управљање
Мирко Н. Ђапић ванредни професор 2017. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Производно машинство
Бојана Д. Боровићанин доцент 2017. Природно-математички факултет Крагујевац Дискретна математика
Владимир С. Курћубић ванредни професор 2017. Агрономски факултет Чачак Технологија анималних сировина.
Миљан М. Лековић доцент 2017. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Општа економија
Милош М. Ђорђевић доцент 2017. Факултет педагошких наука Јагодина Ликовна уметност са методиком наставе
Владимир Р. Стојановић доцент 2017. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Аутоматско уптављање, флуидна техника и мерења
Братислав В. Средојевић доцент 2017. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Математика
Снежана Б. Пешић ванредни професор 2017. Природно-математички факултет Крагујевац Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Бранислав З. Поповић ванредни професор 2017. Природно-математички факултет Крагујевац Методика, историја и филозофија математике.
Милорад Т. Маринковић ванредни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Музичка теорија
Александар М. Зарић доцент 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Цртање и сликање.
Јасминка П. Докмановић ванредни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Музика у медијима
Зорица Б. Митев-Војновић ванредни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Музика у медијима
Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Цртање и сликање.
Слободан И. Маринковић редовни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Сликарске технике.
Јасна М. Максимовић доцент 2017. Учитељски факултет Ужице Педагогија
Слободан Љ. Павловић доцент 2017. Учитељски факултет Ужице Методика наставе физичког васпитања и физичко васпитање
Јован М. Марковић доцент 2017. Учитељски факултет Ужице Физичко васпитање, Методика наставе физичког васпитања
Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Факултет инжињерских наука Крагујевац Производно машинство
Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Економски факултет Крагујевац Финансије, финансијске институције и осигурање.
Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Економски факултет Крагујевац Пословна економија
Ратомир М. Јелић редовни професор 2017. Факултет медицинских наука Крагујевац фармацеутска хемија
Недељко Т. Манојловић редовни професор 2017. Факултет медицинских наука Крагујевац Фармацеутска анализа.
Наташа А. Петровић редовни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Виола
Душан Р. Живковић ванредни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност.
Милан В. Плазинић ванредни професор 2017. Факултет техничких наука Чачак Теоријска и општа електротехника.
Јелена Љ. Спасић доцент 2017. Факултет педагошких наука Јагодина Српски језик са методиком наставе
Владимир Ј. Ранковић ванредни професор 2017. Економски факултет Крагујевац Информационе технологије, базе података.
Ненад Ј. Стевановић доцент 2017. Факултет педагошких наука Јагодина Педагогија
Светлана С . Ћурчић ванредни професор 2017. Факултет педагошких наука Јагодина Основе природних наука.
Милан М. Рапајић доцент 2017. Правни факултет Крагујевац Јавноправна и теоријскоправна научна област.
Симеон Ж. Ракоњац доцент 2017. Агрономски факултет Чачак Сточарство.
Златко М. Ланговић доцент 2017. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Менаџмент и пословање
Горана Г. Зечевић Крнета доцент 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Шпански језик и лингвистика.
Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Факултет инжињерских наука Крагујевац Mоторна возила и друмски саобраћај
Марко Петковић доцент 2017. Агрономски факултет Чачак Технологија биљних сировина
Часлав В. Николић ванредни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Српска књижевност.
Славко Д. Раденковић доцент 2017. Природно-математички факултет Крагујевац Физичка хемија.
Недељко Г. Дучић доцент 2017. Факултет техничких наука Чачак Производне технологије
Славко Ж. Станојчић доцент 2017. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Теоријске лингвистичке дисциплине.
Сандра Д Стефановић доцент 2017. Факултет инжињерских наука Крагујевац Енглески језик
Биљана Ђ. Глишић доцент 2017. Природно-математички факултет Крагујевац Неорганска хемија