Наставници Универзитета

Преглед наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора ↓ Факултет Ужа научна/уметничка област
Дејан С Јовановић доцент 3018. Економски факултет Крагујевац Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Јелена Д. Стаматовић ванредни професор 2018. Учитељски факултет Ужице Општа педагогија.
Далиборка С. Пурић ванредни професор 2018. Учитељски факултет Ужице Методика наставе српског језика и књижевности
Марија В. Јанковић асистент 2018. Економски факултет Крагујевац Немачки језик у економији
Владимир М. Младеновић ванредни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак Информационе технологије и системи
Момир Арсенијевић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Квантна механика
Милка В. Николић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Методика наставе српског језика и књижевности и савремени српски језик
Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.
Ненад Д. Костић доцент 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинске конструкције и механизација
Даница М. Јеротијевић - Тишма доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Енглески језик и лингвистика
Јована М. Радовановић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Клавир
Ивана К. Живановић-Мачужић ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Анатомија.
Жељко Д. Мијаиловић ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Инфективне болести.
Александра Ј. Јуришић-Шкевин ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Физикална медицина и рехабилитација.
Нела Ж. Ђоновић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Хигијена и екологија.
Душан С. Ђурић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Клиничка фармација.
Мирјана Р. Јовановић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Психијатрија.
Петар Чановић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Биохемија
Мирјана М. Секулић доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Хиспанске књижевности и култура.
Љубиша М. Дубоњић доцент 2018. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Аутоматско управљање и флуидна техника
Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Аналитичка хемија
Андреј С. Фајгељ доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Француски језик.
Мирко М. Радуловић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Атомска, молекуларна и оптичка физика.
Војислав Д. Спасић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Соло певање.
Далибор Д. Томић доцент 2018. Агрономски факултет Чачак Ратарство и крмно биље.
Милевица Д. Бојовић наставник страних језика 2018. Агрономски факултет Чачак Енглески језик.
Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинскe конструкције и механизација
Александар Д. Јовановић доцент 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Друмски саобраћај
Петар С. Арсенијевић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Гинекологија и акушерство
Светлана Р. Радевић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Социјална медицина
Исидора М. Милосављевић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Фармацеутска биотехнологија
Александар М. Цветковић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Хирургија
Тамара Р. Николић Турнић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Клиничка фармација
Милан Н. Палевић редовни професор 2018. Правни факултет Крагујевац Међународно право.
Цариша Х. Бешић редовни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак Менаџмент, трендови и бизнис
Бојан Оташевић редовни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Цртање и сликање.
Драгана Д. Пешић наставник страних језика 2018. Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања Енглески језик.
Иван П. Глишић доцент 2018. Агрономски факултет Чачак Воћарство
Иван Р. Милићевић ванредни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак Конструкционо машинство
Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Милан Д. Јоксовић редовни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Органска хемија.
Милун Д. Петровић ванредни професор 2018. Агрономски факултет Чачак Сточарство
Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Моторна возила и мотори
Владимир С. Михајловић асистент 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Славко Д. Раденковић ванредни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Физичка хемија.
Владимир П. Миловановић доцент 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Експериментална механика
Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Енергетика и процесна техника
Владимир П. Петровић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Органска хемија
Јелена В. Атанасијевић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац унутрашња архитектура и индустријски дизајн