Наставници Универзитета

Преглед наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора ↓ Факултет Ужа научна/уметничка област
Дејан С Јовановић доцент 3018. Економски факултет Крагујевац Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
Горан В. Шекељић редовни професор 2018. Учитељски факултет Ужице Физичко васпитање и Методика наставе физичког васпитања.
Милан Т. Костић ванредни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и провредни реазвој
Милица Ј Станковић доцент 2018. Факултет педагошких наука Јагодина Музишка уметност са методиком наставе
Милена М. Јовановић Крањец асистент 2018. Економски факултет Крагујевац Социологија
Љуба М. Бркић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Дигитална уметност
Зоран М. Протрка редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Гинекологија и акушерство.
Борислав А. Чичовачки редовни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Камерна музика
Снежана Б. Бранковић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Морфологија, систематика и филогенија биљака.
Дарко В. Грујичић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Генетика и еволуција.
Горан С. Марковић ванредни професор 2018. Агрономски факултет Чачак Биологија, хидробиологија (ихтиологија).
Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Математичка анализа са применама.
Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинске конструкције и механизација
Урош М. Пешовић доцент 2018. Факултет техничких наука Чачак Рачунарска техника
Биљана С. Тешановић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Француска књижевност и култура.
Тиана М Тошић Лојаница доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Енглески језик и лингвистика
Павле М. Спасојевић ванредни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак материјали
Милан С. Станковић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Eкологија, биогеографија и заштита животне средине
Ана С. Живковић доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Српска књижевност
Виолета Р. Марковић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац органска хемија
Драгица В. Селаковић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Физиологија
Весна М Грбовић професор струковних студија 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Физикална медицина и рехабилитација
Душко С. Марић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Уметничка продукција
Јелена Г. Шалинић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Сликарство
Драган С. Џунић доцент 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Производно машинство.
Славко Ж. Станојчић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Теоријске лингвистичке дисциплине.
Марина Газдић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Генетика
Небојша М. Савовић доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Вајарство
Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Општа економија и привредни развој
Јелена Д. Стаматовић ванредни професор 2018. Учитељски факултет Ужице Општа педагогија.
Далиборка С. Пурић ванредни професор 2018. Учитељски факултет Ужице Методика наставе српског језика и књижевности
Марија В. Јанковић асистент 2018. Економски факултет Крагујевац Немачки језик у економији
Владимир М. Младеновић ванредни професор 2018. Факултет техничких наука Чачак Информационе технологије и системи
Момир Арсенијевић доцент 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Квантна механика
Милка В. Николић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Методика наставе српског језика и књижевности и савремени српски језик
Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Економски факултет Крагујевац Рачуноводство, ревизија и пословне финансије.
Ненад Д. Костић доцент 2018. Факултет инжењерских наука Крагујевац Машинске конструкције и механизација
Даница М. Јеротијевић - Тишма доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Енглески језик и лингвистика
Јована М. Радовановић ванредни професор 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Клавир
Ивана К. Живановић-Мачужић ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Анатомија.
Жељко Д. Мијаиловић ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Инфективне болести.
Александра Ј. Јуришић-Шкевин ванредни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Физикална медицина и рехабилитација.
Нела Ж. Ђоновић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Хигијена и екологија.
Душан С. Ђурић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Клиничка фармација.
Мирјана Р. Јовановић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Психијатрија.
Петар Чановић доцент 2018. Факултет медицинских наука Крагујевац Биохемија
Мирјана М. Секулић доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Хиспанске књижевности и култура.
Љубиша М. Дубоњић доцент 2018. Факултет за машинство и грађевинарство Краљево Аутоматско управљање и флуидна техника
Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Природно-математички факултет Крагујевац Аналитичка хемија
Андреј С. Фајгељ доцент 2018. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац Француски језик.