Nastavnici Univerziteta

Pregled nastavnika Univerziteta


Univerzitet u Kragujevcu
Nastavnik Zvanje Godina izbora Fakultet Uža naučna/umetnička oblast
Aleksandar Ž. Živanović redovni profesor 2010. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Ginekologija i akušerstvo.
Aleksandar LJ. Đukić redovni profesor 2009. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Patološka fiziologija.
Aleksandar S. Paunović redovni profesor 2012. Agronomski fakultet Čačak Ratarstvo i krmno bilje
Aleksandar S. Peulić redovni profesor 2017. Fakultet tehničkih nauka Čačak Računarska tehnika i komunikacije.
Alempije V. Veljović redovni profesor 2006. Fakultet tehničkih nauka Čačak Menaxment informacioni sistemi.
Alenka M. Milovanović redovni profesor 2017. Fakultet tehničkih nauka Čačak Teorijska i opšta elektrotehnika.
Ana Langović Milićević redovni profesor 2015. Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja Menaxment i poslovanje
Biljana O. Veljković redovni profesor 2014. Agronomski fakultet Čačak Agrarna ekonomija.
Bogdan P. Nedić redovni profesor 2009. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Mašinsko inžinjerstvo.
Bogdan S. Vasiljević redovni profesor 2003. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Mašinsko inženjerstvo
Božidar B. Krstić redovni profesor 2004. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Mašinsko inženjerstvo, motorna vozila, drumski saobraćaj.
Božin B Vlašković redovni profesor 1999. Pravni fakultet Kragujevac Privredno pravo.
Bojan Otašević redovni profesor 2018. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Crtanje i slikanje.
Branislav B. Ranković redovni profesor 2003. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Algologija, mikologija i lihenologija.
Branislav D. Simonović redovni profesor 2004. Pravni fakultet Kragujevac Krivično pravo.
Branka I. Ognjanović redovni profesor 2016. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Fiziologija životinja i čoveka i molekularna biologija.
Branka M. Radović redovni profesor 2010. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Muzikologija.
Branko J. Popović redovni profesor 2016. Učiteljski fakultet Užice Dramska umetnost
Branko U. Tadić redovni profesor 2007. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Mašinsko inženjerstvo, proizvodno mašinstvo i industrijski inženjering.
Vanja M. Šušteršič redovni profesor 2016. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Energetika i procesna tehnika.
Verica M. Babić redovni profesor 2003. Ekonomski fakultet Kragujevac Teorija i metodologija odlučivanja, menaxment.
Veroljub D. Dugalić redovni profesor 2005. Ekonomski fakultet Kragujevac Međunarodne finansije, berzansko poslovanje.
Vesna M. Mandić redovni profesor 2012. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Mašinsko inženjerstvo.
Vesna M. Ranković redovni profesor 2014. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Automatika i mehatronika i primenjena informatika
Vesna R. Pantović redovni profesor 2007. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Epidemiologija.
Vesna R. Stojanović-Aleksić redovni profesor 2017. Ekonomski fakultet Kragujevac Poslovna ekonomija
Vidan B Papić redovni profesor 2011. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Grafički dizajn
Violeta P. Jovanović redovni profesor 2014. Fakultet pedagoških nauka Jagodina Književnost sa metodikom
Vladan Karamarković redovni profesor 2004. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo Kraljevo Energetika, automatsko upravljanje.
Vlade D. Urošević redovni profesor 2015. Fakultet tehničkih nauka Čačak Primenjene računarske nauke i informatika.
Vladeta I. Stevović redovni profesor 2011. Agronomski fakultet Čačak Ratarstvo i krmno bilje.
Vladimir B. Jurišić redovni profesor 2011. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Patološka fiziologija.
Vladimir LJ. Jakovljević redovni profesor 2014. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Fiziologija.
Vladimir M. Miloradović redovni profesor 2016. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Interna medicina.
Vladimir M. Ristić redovni profesor 2011. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Atomska, molekulska i optička fizika.
Vladimir R. Senić redovni profesor 2017. Fakultet za hotelijerstvo i turizam Vrnjačka Banja Poslovna ekonomija i upravljanje
Vladica M. Simić redovni profesor 2015. Prirodno-matematički fakultet Kragujevac Ekologija, biogeografija i zaštita životne sredine.
Vladica R. Mijailović redovni profesor 2009. Fakultet tehničkih nauka Čačak Elektroenergetika.
Vlastimir R. Leković redovni profesor 2014. Ekonomski fakultet Kragujevac Opšta ekonomija i privredni razvoj
Vojin T. Vasović redovni profesor 2009. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Harmonika.
Vojislav Ž. Filipović redovni profesor 2017. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo Kraljevo Automatsko upravljanje.
Vukić N. Lazić redovni profesor 2011. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Proizvodno mašinstvo, industrijski inženjering.
Gvozden L. Rosić redovni profesor 2010. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Fiziologija.
Goran B. Devexić redovni profesor 2009. Fakultet inžinjerskih nauka Kragujevac Mašinsko inženjerstvo, proizvodno mašinstvo i industrijski inženjering.
Goran D. Rakić redovni profesor 2012. Filološko-umetnički fakultet Kragujevac Crtanje i slikanje
Goran J. Dugalić redovni profesor 2013. Agronomski fakultet Čačak Pedologija.
Goran S. Mihajlović redovni profesor 2010. Fakultet medicinskih nauka Kragujevac Psihijatrija.
Gordana V. Marjanović redovni profesor 2018. Ekonomski fakultet Kragujevac Opšta ekonomija i privredni razvoj
Gordana Ž. Radosavljević redovni profesor 2013. Ekonomski fakultet Kragujevac Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća, menaxment u turizmu.
Gordana M. Šekularac redovni profesor 2013. Agronomski fakultet Čačak Melioracije zemljišta, zemljište i vode.