Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Природно-математички факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Бранислав Б. Ранковић редовни професор 2003. Алгологија, микологија и лихенологија. 1953.
2 Бранка И. Огњановић редовни професор 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1962.
3 Владимир М. Ристић редовни професор 2011. Атомска, молекулска и оптичка физика. 1954.
4 Владица М. Симић редовни професор 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1964.
5 Драгослав Р. Никезић редовни професор 2005. Радијациона физика. 1953.
6 Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Неорганска хемија. 1960.
7 Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Органска хемија. 1958.
8 Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Органска хемија. 1954.
9 Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
10 Љиљана Р. Павловић редовни професор 2015. Математичка анализа са применама. 1954.
11 Љиљана Р. Чомић редовни професор 2010. Микробиологија. 1954.
12 Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
13 Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
14 Мирослава Н. Петровић-Торгашев редовни професор 2004. Диференцијална геометрија и теорија подмногострукости. 1954.
15 Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
16 Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
17 Светлана Д. Марковић редовни професор 2009. Физичка хемија. 1959.
18 Срећко Р. Трифуновић редовни професор 2004. Хемија. 1954.
19 Александар М. Остојић ванредни професор 2011. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1960.
20 Биљана В. Петровић ванредни професор 2013. Неорганска хемија. 1976.
21 Бобан С. Стојановић ванредни професор 2014. Развој софтвера, нумеричке методе, инжињеринг, биоинжињеринг. 1977.
22 Борис Д. Фуртула ванредни професор 2015. Физичка хемија. 1978.
23 Бранислав З. Поповић ванредни професор 2017. Методика, историја и филозофија математике. 1954.
24 Дарко В. Хинић ванредни професор 2014. Психологија 1976.
25 Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
26 Драгица С. Кнежевић ванредни професор 2009. Квантна физика, молкулска физика. 1952.
27 Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
28 Зорка М. Станић ванредни професор 2013. Аналитичка хемија. 1966.
29 Марина Д. Топузовић ванредни професор 2016. Морфологија, фитохемија и систематика и биљака. 1960.
30 Милан Д. Јоксовић ванредни професор 2014. Органска хемија. 1963.
31 Милан С. Ковачевић ванредни професор 2014. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
32 Мирјана М. Стојановић-Петровић ванредни професор 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1958.
33 Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
34 Невена Х. Ђукић ванредни професор 2014. Биохемија 1965.
35 Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
36 Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
37 Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
38 Снежана Б. Пешић ванредни професор 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1964.
39 Снежана Б. Симић ванредни професор 2012. Алгологија и заштита животне средине. 1966.
40 Снежана М. Станић ванредни професор 2016. Генетика и еволуција 1961.
41 Снежана Р. Рајковић ванредни професор 2014. Неорганска хемија . 1972.
42 Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
43 Ана С. Митровски - Богдановић доцент 2015. Зоологија. 1979.
44 Ана С. Петровић доцент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1978.
45 Андрија Ћирић доцент 2017. Инструментална аналитичка хемија 00.
46 Аница В. Глођовић доцент 2016. Енглески језик. 1978.
47 Биљана Ђ. Глишић доцент 2017. Неорганска хемија 1985.
48 Биљана М. Бојовић доцент 2017. Физиологија биљака. 1966.
49 Бојана Д. Боровићанин доцент 2017. Дискретна математика 1973.
50 Верица В. Јевтић доцент 2014. Неорганска хемија. 1976.
51 Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
52 Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
53 Владимир Б. Михаиловић доцент 2016. Биохемија 1984.
54 Владимир М. Цвјетковић доцент 2011. Информатика у физици. 1961.
55 Горица Т. Ђелић доцент 2013. Морфологија, систематика и филогенија виших биљака . 1964.
56 Далиборка Поповић доцент 2016. Андрагогија, педагогија 00.
57 Дарко В. Грујичић доцент 2013. Генетика и еволуција. 1967.
58 Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
59 Драгана Ж. Крстић доцент 2017. Радијациона физика 1960.
60 Зоран Р. Ратковић доцент 2015. Органска хемија. 1958.
61 Јелена Д. Ђурђевић доцент 2015. Настава Хемије 1983.
62 Јована В. Богојески доцент 2016. Неорганска хемија 1980.
63 Љубинка Г. Јоксовић доцент 2014. Органска хемија. 1963.
64 Маријана М. Косанић доцент 2014. Алгологија, микологија и лихенологија. 1981.
65 Милан Младеновић доцент 2014. Биохемија 1984.
66 Милан С. Станковић доцент 2013. Биологија и екологија: морфологија, систематика и екологија виших биљака. 1984.
67 Милош Р. Ивановић доцент 2016. Рачунарске комуникације. 1978.
68 Миорад М. Васојевић доцент 2014. Настава хемије. 1954.
69 Мирјана В. Павловић доцент 2015. Мтематичка нализа са применама. 1966.
70 Мирјана М. Лазић доцент 2015. Алгебра и логика 1959.
71 Мирко М. Радуловић доцент 2013. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
72 Ненад Л. Вуковић доцент 2014. Биохемија. 1976.
73 Олгица Д. Стефановић доцент 2014. Микробиологија 1979.
74 Радмила М. Глишић доцент 2014. Биологија ћелије и ткива. 1963.
75 Саша З. Симић доцент 2014. Електродинамика, физика плазме и астрофизика. 1971.
76 Светлана М. Милошевић-Златанов доцент 2015. Зоологија 1956.
77 Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
78 Славко Д. Раденковић доцент 2017. Физичка хемија. 1981.
79 Слађана Б. Димитријевић доцент 2013. Математичка анализа са применама. 1975.
80 Снежана Д. Марковић доцент 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1970.
81 Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
82 Татјана В.Томовић доцент 2014. Математичка анализа и примене 1984.
83 Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
84 Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
85 Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
86 Биљана Шмит научни сарадник 2016. Органска хемија 00.
87 Вера М. Дивац научни сарадник 2014. Хемија. 1978.
88 Виолета Јаковљевић научни сарадник 2014. Биохемија 00.
89 Виолета Р. Марковић научни сарадник 2013. органска хемија 1985.
90 Владимир П. Петровић научни сарадник 2014. Органска хемија 1984.
91 Иван С. Дамљановић научни сарадник 2013. Органска хемија 1979.
92 Ивана Д. Радојевић научни сарадник 2013. Микробиологија 1973.
93 Јасмина М. Обрадовић научни сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1981.
94 Марина Д. Костић научни сарадник 2014. Хемија 1981.
95 Марко Н Живановић научни сарадник 2016. Биологија 1980.
96 Милена Г. Милутиновић научни сарадник 2015. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1985.
97 Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
98 Сања Љ. Матић научни сарадник 2015. Биологија 1981.
99 Снежана М. Јовановић Стевић научни сарадник 2015. Неорганска хемија 1982.
100 Тања Б. Тракић научни сарадник 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1979.
101 Љиљана М. Вукићевић - Ђорђевић предавач 2016. Енглески језик. 1962.
102 Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
103 Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
104 Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
105 Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
106 Аница Д. Пантић асистент 2013. Геометрија 1985.
107 Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
108 Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
109 Владимир М. Марковић асистент 2013. Радијациона физика 1981.
110 Драгана Д. Стевановић асистент 2014. Органска хемија 1984.
111 Драгана З. Јаковљевић асистент 2015. Ботаника 1986.
112 Драгана З. Предојевић асистент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1990.
113 Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
114 Зоран Б. Симић асистент 2010. Хемија. 1959.
115 Јасна М. Стевановић асистент 2013. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
116 Јелена М. Степановић асистент 2016. Аналитичка хемија 1975.
117 Јелена Тошовић асистент 2015. Физичка хемија 1990.
118 Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
119 Марија Ј. Јовановић асистент 2017. Зоологија. 1989.
120 Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
121 Марина Ћендић асистент 2017. Неорганска хемија 1985.
122 Маринко Ж. Тимотијевић асистент 2016. Математичка анализа са применама. 1986.
123 Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
124 Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
125 Милош М. Матић асистент 2013. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1984.
126 Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
127 Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
128 Момир Арсенијевић асистент 2016. Квантна механика 00.
129 Момир Арсенијевић асистент 0000. физика 00.
130 Невена Б. Ђорђевић асистент 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1982.
131 Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
132 Ненад С. Стојановић асистент 2013. Алгебра и логика 1987.
133 Снежана Б. Бранковић асистент 2015. Морфологија, систематика и филогенија биљака. 1974.
134 Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
135 Стефан M. Марковић асистент 2016. Биохемија 1990.
136 Филип Н. Вукајловић асистент 2015. Зоологија 1988.
137 Душица М. Симијоновић истраживач 2015. Хемија 1982.
138 Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
139 Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
140 Александра Г. Минић истраживач приправник 2015. Органска хемија 1989.
141 Душан С. Ћоћић истраживач приправник 2017. Неорганска хемија 1991.
142 Јована П. Јовановић истраживач приправник 2016. Органска хемија 1989.
143 Катарина В. Јаковљевић истраживач приправник 2016. органска хемија 1991.
144 Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
145 Марија Д. Милошевић истраживач приправник 2015. Физиологија и молекуларна биологија 1990.
146 Марија М. Антић истраживач приправник 2015. Хемија 1988.
147 Милан М. Милутиновић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
148 Милица Г. Пауновић истраживач приправник 2014. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1986.
149 Нада Д. Савић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
150 Ненад Ж. Јанковић истраживач приправник 2013. Органска хемија 1985.
151 Ненад М. Златић истраживач приправник 2016. Морфологија, систематика и филогенија биљака 1991.
152 Тијана З. Величковић истраживач приправник 2016. Биологија 1991.
153 Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
154 Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
155 Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.
156 Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
157 Данијела Цветковић истраживач сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1982.
158 Емина М. Мркалић истраживач сарадник 2015. Хемија 1981.
159 Иван Ж. Јаковљевић истраживач сарадник 2016. Аналитичка хемија 1982.
160 Јелена С. Катанић истраживач сарадник 2016. хемија 1988.
161 Јована М. Мушкиња истраживач сарадник 2017. Органска хемија 1986.
162 Јована М. Секулић истраживач сарадник 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1984.
163 Марија С.Јеремић истраживач сарадник 2016. Неорганска хемија 1984.
164 Наташа М. Радојковић истраживач сарадник 2016. Биологија 1987.
165 Невена М. Станковић истраживач сарадник 2016. Биохемија 1987.
166 Невена Р. Михаиловић истраживач сарадник 2017. Аналитичка хемија 1989.
167 Татјана М. Бороја истраживач сарадник 2017. Биохемија 1989.
168 Филип Ј. Грбовић истраживач сарадник 2017. Биологија 1988.