Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука Крагујевац
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
2 Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
3 Александар Д Миловановић истраживач приправник 2015. Енергетика 1985.
4 Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
5 Александар Љ. Давинић доцент 2013. Мотори СУС и друмски саобраћај 1962.
6 Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
7 Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
8 Александра З. Вуловић истраживач приправник 2016. Биоинжењеринг 1991.
9 Арсо М. Вукићевић истраживач приправник 2012. Информатика у инжињерству. 1987.
10 Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
11 Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
12 Богдан С. Васиљевић редовни професор 2003. Машинско инжењерство 1954.
13 Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
14 Бојана Р. Анђелковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
15 Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
16 Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
17 Велибор Исаиловић истраживач приправник 2012. 1980.
18 Весна А. Марјановић ванредни професор 2014. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1963.
19 Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
20 Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
21 Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
22 Владимир Б. Кочовић сарадник 2015. Производно машинство 1990.
23 Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
24 Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
25 Вукашин Р Славковић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1983.
26 Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
27 Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
28 Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
29 Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
30 Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
31 Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
32 Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
33 Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
34 Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
35 Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
36 Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
37 Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
38 Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
39 Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
40 Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
41 Драган С. Џунић истраживач приправник 2012. Производно машинство. 1981.
42 Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
43 Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Материјали и Заваривање 1990.
44 Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
45 Жарко Н Милошевић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1984.
46 Зорица Д. Ђорђевић ванредни професор 2014. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
47 Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
48 Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
49 Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
50 Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
51 Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
52 Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
53 Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
54 Јелена М Живковић истраживач приправник 2014. Примењена механика 1989.
55 Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
56 Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
57 Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
58 Марко Д Милошевић истраживач приправник 2013. Производно машинство. 1988.
59 Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
60 Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
61 Марко М. Пантић истраживач приправник 2011. Производно машинство. 1982.
62 Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
63 Милан T. Ђорђевић истраживач приправник 2011. Технологија пластичног обликовања 1985.
64 Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
65 Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
66 Милан М. Раденковић истраживач приправник 2013. производно машинство, индустријски инжењеринг 1987.
67 Милан Р Благојевић истраживач приправник 2010. Машинско инжењерство 1982.
68 Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
69 Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
70 Милош Д. Радовић сарадник 2015. 1984.
71 Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
72 Мина Васковић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
73 Мирко Ж. Благојевић ванредни професор 2014. Машинске конструкције и механизација 1967.
74 Мирослав Ј. Бабић редовни професор 1999. Трибологија обрадних процеса резањем. 1954.
75 Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
76 Младен М. Јосијевић истраживач приправник 2013. Енергетика и процесна техника 1988.
77 Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
78 Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
79 Небојша М Јуришевић сарадник 2015. Енергетика и процесна техника 1989.
80 Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
81 Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
82 Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
83 Ненад А. Милорадовић доцент 2013. Машинске конструкције и механизација 1968.
84 Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
85 Ненад Д. Петровић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1989.
86 Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
87 Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
88 Ненад М. Бусарац истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1978.
89 Никола В. Мијаиловић истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1986.
90 Никола Ж. Ракић истраживач приправник 2013. Машинско инжењерство 1987.
91 Никола С. Јовановић истраживач приправник 2015. Информационе технологије 1991.
92 Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
93 Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
94 Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
95 Родољуб М. Вујанац доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1977.
96 Сандра Величковић истраживач сарадник 2014. Машинске конструкције и механизација 1989.
97 Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
98 Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
99 Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
100 Саша Т. Милојевић истраживач сарадник 2015. Машинство и индустријски софтвер; Саобраћај, моторна возила и мотори 1973.
101 Славица Д. Мачужић истраживач сарадник 2015. Моторна возила. Друмски саобраћај. 1989.
102 Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
103 Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
104 Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Биоинжењеринг 1992.
105 Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
106 Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
107 Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
108 Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно машинство 1992.
109 Сузана Р. Петровић истраживач приправник 2016. Машинско инжењерство 1983.
110 Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
111 Хрвоје Ж. Пушкарић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1987.