Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука Крагујевац
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
2 Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
3 Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
4 Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
5 Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
6 Владимир J. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
7 Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
8 Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
9 Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
10 Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
11 Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Биоинжењеринг 1992.
12 Мина Васковић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
13 Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
14 Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
15 Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно машинство 1992.
16 Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
17 Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
18 Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Материјали и Заваривање 1990.
19 Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
20 Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
21 Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
22 Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
23 Сузана Р. Петровић истраживач приправник 2016. Машинско инжењерство 1983.
24 Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
25 Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
26 Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
27 Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
28 Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
29 Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
30 Александра З. Вуловић истраживач приправник 2016. Биоинжењеринг 1991.
31 Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
32 Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
33 Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
34 Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
35 Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
36 Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
37 Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
38 Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
39 Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
40 Ненад Д. Петровић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1989.
41 Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
42 Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
43 Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
44 Жарко Н Милошевић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1984.
45 Славица Д. Мачужић истраживач сарадник 2015. Моторна возила. Друмски саобраћај. 1989.
46 Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
47 Никола С. Јовановић истраживач приправник 2015. Информационе технологије 1991.
48 Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
49 Александар Д Миловановић истраживач приправник 2015. Енергетика 1985.
50 Родољуб М. Вујанац доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1977.
51 Саша Т. Милојевић истраживач сарадник 2015. Машинство и индустријски софтвер; Саобраћај, моторна возила и мотори 1973.
52 Владимир Б. Кочовић сарадник 2015. Производно машинство 1990.
53 Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
54 Сандра Величковић истраживач сарадник 2014. Машинске конструкције и механизација 1989.
55 Весна А. Марјановић ванредни професор 2014. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1963.
56 Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
57 Бојана Р. Анђелковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
58 Мирко Ж. Благојевић ванредни професор 2014. Машинске конструкције и механизација 1967.
59 Зорица Д. Ђорђевић ванредни професор 2014. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
60 Јелена М Живковић истраживач приправник 2014. Примењена механика 1989.
61 Александар Љ. Давинић доцент 2013. Мотори СУС и друмски саобраћај 1962.
62 Ненад А. Милорадовић доцент 2013. Машинске конструкције и механизација 1968.
63 Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
64 Марко Д Милошевић истраживач приправник 2013. Производно машинство. 1988.
65 Милан М. Раденковић истраживач приправник 2013. производно машинство, индустријски инжењеринг 1987.
66 Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
67 Никола Ж. Ракић истраживач приправник 2013. Машинско инжењерство 1987.
68 Младен М. Јосијевић истраживач приправник 2013. Енергетика и процесна техника 1988.
69 Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
70 Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
71 Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
72 Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
73 Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
74 Драган С. Џунић истраживач приправник 2012. Производно машинство. 1981.
75 Хрвоје Ж. Пушкарић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1987.
76 Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
77 Вукашин Р Славковић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1983.
78 Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
79 Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
80 Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
81 Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
82 Милан T. Ђорђевић истраживач приправник 2011. Технологија пластичног обликовања 1985.
83 Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
84 Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
85 Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
86 Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
87 Марко М. Пантић истраживач приправник 2011. Производно машинство. 1982.
88 Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
89 Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
90 Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
91 Ненад М. Бусарац истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1978.
92 Никола В. Мијаиловић истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1986.
93 Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
94 Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
95 Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
96 Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
97 Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
98 Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
99 Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
100 Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
101 Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
102 Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
103 Богдан С. Васиљевић редовни професор 2003. Машинско инжењерство 1954.
104 Мирослав Ј. Бабић редовни професор 1999. Трибологија обрадних процеса резањем. 1954.
105 Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
106 Небојша М Јуришевић сарадник 2015. Енергетика и процесна техника 1989.
107 Милош Д. Радовић сарадник 2015. 1984.
108 Арсо М. Вукићевић истраживач приправник 2012. Информатика у инжињерству. 1987.
109 Велибор Исаиловић истраживач приправник 2012. 1980.
110 Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
111 Милан Р Благојевић истраживач приправник 2010. Машинско инжењерство 1982.