Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжињерских наука Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
2 Богдан С. Васиљевић редовни професор 2003. Машинско инжењерство 1954.
3 Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
4 Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
5 Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
6 Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
7 Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
8 Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
9 Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
10 Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
11 Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
12 Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
13 Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
14 Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
15 Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
16 Јасна Ј Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
17 Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
18 Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
19 Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
20 Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
21 Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
22 Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
23 Мирослав Ј. Бабић редовни професор 1999. Трибологија обрадних процеса резањем. 1954.
24 Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
25 Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
26 Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
27 Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
28 Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
29 Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
30 Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
31 Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
32 Радован Б. Славковић редовни професор 1998. Машинско инжењерство, примењена менаника. 1952.
33 Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
34 Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
35 Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
36 Весна А. Марјановић ванредни професор 2014. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1963.
37 Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
38 Зорица Д. Ђорђевић ванредни професор 2014. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
39 Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
40 Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
41 Мирко Ж. Благојевић ванредни професор 2014. Машинске конструкције и механизација 1967.
42 Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
43 Александар Љ. Давинић доцент 2013. Мотори СУС и друмски саобраћај 1962.
44 Блажа Ж. Стојановић доцент 2013. Машинскe конструкције и механизација 1974.
45 Владимир Љ Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
46 Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
47 Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
48 Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
49 Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
50 Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
51 Драган С. Тарановић доцент 2013. Моторна возила, Аутоматика и мехатроника и Друмски саобраћај 1956.
52 Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
53 Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
54 Мина Васковић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
55 Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
56 Ненад А. Милорадовић доцент 2013. Машинске конструкције и механизација 1968.
57 Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
58 Родољуб М. Вујанац доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1977.
59 Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
60 Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
61 Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
62 Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
63 Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
64 Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
65 Снежана Д Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
66 Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
67 Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
68 Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
69 Ненад Д. Петровић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1989.
70 Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
71 Александар Д Миловановић истраживач приправник 2015. Енергетика 1985.
72 Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
73 Александра З. Вуловић истраживач приправник 2016. Биоинжењеринг 1991.
74 Арсо М. Вукићевић истраживач приправник 2012. Информатика у инжињерству. 1987.
75 Бојана Р. Анђелковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
76 Велибор Исаиловић истраживач приправник 2012. 1980.
77 Вукашин Р Славковић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1983.
78 Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
79 Драган С. Џунић истраживач приправник 2012. Производно машинство. 1981.
80 Жарко Н Милошевић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1984.
81 Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
82 Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
83 Јелена М Живковић истраживач приправник 2014. Примењена механика 1989.
84 Марко Д Милошевић истраживач приправник 2013. Производно машинство. 1988.
85 Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
86 Марко М. Пантић истраживач приправник 2011. Производно машинство. 1982.
87 Милан T. Ђорђевић истраживач приправник 2011. Технологија пластичног обликовања 1985.
88 Милан М. Раденковић истраживач приправник 2013. производно машинство, индустријски инжењеринг 1987.
89 Милан Р Благојевић истраживач приправник 2010. Машинско инжењерство 1982.
90 Младен М. Јосијевић истраживач приправник 2013. Енергетика и процесна техника 1988.
91 Ненад М. Бусарац истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1978.
92 Никола В. Мијаиловић истраживач приправник 2011. Машинско инжењерство 1986.
93 Никола Ж. Ракић истраживач приправник 2013. Машинско инжењерство 1987.
94 Никола С. Јовановић истраживач приправник 2015. Информационе технологије 1991.
95 Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Биоинжењеринг 1992.
96 Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно машинство 1992.
97 Сузана Р. Петровић истраживач приправник 2016. Машинско инжењерство 1983.
98 Хрвоје Ж. Пушкарић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1987.
99 Владимир Б. Кочовић сарадник 2015. Производно машинство 1990.
100 Милош Д. Радовић сарадник 2015. 1984.
101 Небојша М Јуришевић сарадник 2015. Енергетика и процесна техника 1989.
102 Владимир J. Вукашиновић истраживач сарадник 2013. Енергетика и процесна техника 1986.
103 Владимир П. Миловановић истраживач сарадник 2015. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1979.
104 Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Материјали и Заваривање 1990.
105 Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
106 Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
107 Ненад Д. Костић истраживач сарадник 2015. Машинско инжењерство, Машинске конструкције и механизација 1986.
108 Сандра Величковић истраживач сарадник 2014. Машинске конструкције и механизација 1989.
109 Саша Т. Милојевић истраживач сарадник 2015. Машинство и индустријски софтвер; Саобраћај, моторна возила и мотори 1973.
110 Славица Д. Мачужић истраживач сарадник 2015. Моторна возила. Друмски саобраћај. 1989.