АКТУЕЛНО:

Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1 Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
2 Милан Д. Стаменковић асистент 2012. Економске квантитативне методе 1983.
3 Маја Р. Луковић наставник страних језика 2014. Енглески језик. 1977.
4 Владимир Ј. Ранковић ванредни професор 2017. Информационе технологије, базе података. 1977.
5 Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
6 Јелена Д. Николић доцент 2015. Менаџмент и пословна економија. 1977.
7 Виолета М. Домановић ванредни професор 2014. Менаџмент и пословна економија 1974.
8 Милан С. Коцић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија 1968.
9 Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
10 Слађана Д. Савовић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
11 Марко С. Славковић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1980.
12 Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
13 Јована С. Голо асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
14 Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
15 Александра Бошковић асистент 2016. Менаџмент и пословна економија 1990.
16 Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
17 Срђан М. Шапић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1971.
18 Вељко Р. Маринковић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1978.
19 Гордана М. Миловановић ванредни професор 2012. Менаџмент у спољњој трговини, организација у спољној трговини. 1958.
20 Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
21 Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
22 Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
23 Гордана В. Марјановић ванредни професор 2017. Општа економија и привредни развој 1966.
24 Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
25 Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
26 Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
27 Владан Р. Ивановић доцент 2015. Општа економија и привредни развој 1981.
28 Владимир С. Михајловић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1984.
29 Немања М. Лојаница асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1988.
30 Тијана Тубић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.
31 Данијела З. Деспотовић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1967.
32 Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
33 Ненад М. Станишић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1979.
34 Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
35 Стево В. Јаношевић редовни професор 1999. Планирање, стратегијски менџмент. 1954.
36 Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
37 Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
38 Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
39 Немања Р. Карапавловић асистент 2016. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
40 Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
41 Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
42 Драган Н. Стојановић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1953.
43 Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
44 Драгомир С. Димитријевић доцент 2014. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
45 Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
46 Весна Р. Јањић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
47 Мирјана М. Тодоровић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
48 Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
49 Милена М. Јовановић Крањец асистент 2016. Социологија васпитања и образовања. 1980.
50 Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
51 Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
52 Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
53 Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
54 Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
55 Предраг М. Мимовић ванредни професор 2012. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
56 Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
57 Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
58 Мирослав Р. Ђорђевић редовни професор 2011. Теорија и политика привредног развоја. 1953.
59 Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
60 Милан Т. Костић доцент 2014. Теорија и политика цена. 1978.
61 Ненад Р. Јанковић доцент 2014. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
62 Ненад З. Томић асистент 2016. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
63 Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
64 Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2014. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
65 Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
66 Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
67 Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.