Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет Крагујевац
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Александра Бошковић асистент 2016. Менаџмент и пословна економија 1990.
2 Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
3 Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
4 Вељко Р. Маринковић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1978.
5 Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
6 Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
7 Весна Р. Јањић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
8 Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
9 Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
10 Виолета М. Домановић ванредни професор 2014. Менаџмент и пословна економија 1974.
11 Владан Р. Ивановић доцент 2015. Општа економија и привредни развој 1981.
12 Владимир Ј. Ранковић ванредни професор 2017. Информационе технологије, базе података. 1977.
13 Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
14 Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
15 Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
16 Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
17 Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
18 Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
19 Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
20 Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
21 Данијела З. Деспотовић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1967.
22 Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
23 Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
24 Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
25 Драгомир С. Димитријевић доцент 2014. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
26 Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
27 Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
28 Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
29 Јелена Д. Николић доцент 2015. Менаџмент и пословна економија. 1977.
30 Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
31 Јована С. Голо асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
32 Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
33 Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
34 Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
35 Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
36 Маја Р. Луковић наставник страних језика 2014. Енглески језик. 1977.
37 Марија В. Јанковић асистент 2018. Немачки језик у економији 2018.
38 Марко С. Славковић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1980.
39 Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
40 Милан Д. Стаменковић асистент 2012. Економске квантитативне методе 1983.
41 Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
42 Милан С. Коцић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија 1968.
43 Милан Т. Костић доцент 2014. Теорија и политика цена. 1978.
44 Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
45 Милена М. Јовановић Крањец асистент 2016. Социологија васпитања и образовања. 1980.
46 Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
47 Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
48 Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
49 Немања М. Лојаница асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1988.
50 Немања Р. Карапавловић асистент 2016. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
51 Ненад З. Томић асистент 2016. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
52 Ненад М. Станишић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1979.
53 Ненад Р. Јанковић доцент 2014. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
54 Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
55 Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
56 Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
57 Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
58 Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.
59 Предраг М. Мимовић редовни професор 2017. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
60 Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
61 Слађана Д. Савовић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
62 Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
63 Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
64 Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2014. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
65 Срђан М. Шапић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1971.
66 Стево В. Јаношевић редовни професор 1999. Планирање, стратегијски менџмент. 1954.
67 Тијана Тубић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.