Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
2 Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
3 Марија В. Јанковић асистент 2018. Немачки језик у економији 2018.
4 Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
5 Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
6 Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
7 Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
8 Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
9 Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
10 Владимир Ј. Ранковић ванредни професор 2017. Информационе технологије, базе података. 1977.
11 Предраг М. Мимовић редовни професор 2017. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
12 Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
13 Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
14 Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
15 Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
16 Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
17 Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
18 Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
19 Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
20 Немања Р. Карапавловић асистент 2016. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
21 Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
22 Александра Бошковић асистент 2016. Менаџмент и пословна економија 1990.
23 Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
24 Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
25 Милена М. Јовановић Крањец асистент 2016. Социологија васпитања и образовања. 1980.
26 Ненад З. Томић асистент 2016. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
27 Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
28 Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
29 Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
30 Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
31 Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
32 Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
33 Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
34 Тијана Тубић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.
35 Данијела З. Деспотовић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1967.
36 Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
37 Весна Р. Јањић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
38 Ненад М. Станишић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1979.
39 Срђан М. Шапић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1971.
40 Милан С. Коцић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија 1968.
41 Вељко Р. Маринковић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1978.
42 Јелена Д. Николић доцент 2015. Менаџмент и пословна економија. 1977.
43 Јована С. Голо асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
44 Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
45 Владан Р. Ивановић доцент 2015. Општа економија и привредни развој 1981.
46 Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
47 Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
48 Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2014. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
49 Виолета М. Домановић ванредни професор 2014. Менаџмент и пословна економија 1974.
50 Маја Р. Луковић наставник страних језика 2014. Енглески језик. 1977.
51 Слађана Д. Савовић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
52 Драгомир С. Димитријевић доцент 2014. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
53 Марко С. Славковић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1980.
54 Ненад Р. Јанковић доцент 2014. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
55 Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
56 Милан Т. Костић доцент 2014. Теорија и политика цена. 1978.
57 Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
58 Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
59 Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
60 Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
61 Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
62 Милан Д. Стаменковић асистент 2012. Економске квантитативне методе 1983.
63 Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.
64 Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
65 Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
66 Стево В. Јаношевић редовни професор 1999. Планирање, стратегијски менџмент. 1954.
67 Немања М. Лојаница асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1988.