Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења ↓
1 Марија В. Јанковић асистент 2018. Немачки језик у економији 2018.
2 Александра Бошковић асистент 2016. Менаџмент и пословна економија 1990.
3 Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
4 Јована С. Голо асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
5 Тијана Тубић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.
6 Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
7 Немања М. Лојаница асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1988.
8 Немања Р. Карапавловић асистент 2016. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
9 Ненад З. Томић асистент 2016. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
10 Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
11 Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
12 Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
13 Милан Д. Стаменковић асистент 2012. Економске квантитативне методе 1983.
14 Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
15 Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
16 Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
17 Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
18 Владан Р. Ивановић доцент 2015. Општа економија и привредни развој 1981.
19 Марко С. Славковић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1980.
20 Милена М. Јовановић Крањец асистент 2016. Социологија васпитања и образовања. 1980.
21 Ненад М. Станишић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1979.
22 Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
23 Драгомир С. Димитријевић доцент 2014. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
24 Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
25 Милан Т. Костић доцент 2014. Теорија и политика цена. 1978.
26 Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
27 Вељко Р. Маринковић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1978.
28 Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
29 Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
30 Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
31 Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
32 Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
33 Маја Р. Луковић наставник страних језика 2014. Енглески језик. 1977.
34 Слађана Д. Савовић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
35 Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
36 Ненад Р. Јанковић доцент 2014. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
37 Јелена Д. Николић доцент 2015. Менаџмент и пословна економија. 1977.
38 Владимир Ј. Ранковић ванредни професор 2017. Информационе технологије, базе података. 1977.
39 Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
40 Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
41 Виолета М. Домановић ванредни професор 2014. Менаџмент и пословна економија 1974.
42 Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
43 Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
44 Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
45 Срђан М. Шапић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1971.
46 Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
47 Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
48 Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
49 Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
50 Предраг М. Мимовић ванредни професор 2012. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
51 Милан С. Коцић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија 1968.
52 Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
53 Данијела З. Деспотовић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1967.
54 Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
55 Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
56 Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
57 Весна Р. Јањић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
58 Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
59 Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
60 Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2014. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
61 Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
62 Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
63 Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
64 Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
65 Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
66 Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.
67 Стево В. Јаношевић редовни професор 1999. Планирање, стратегијски менџмент. 1954.
68 Драган Н. Стојановић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1953.
69 Мирослав Р. Ђорђевић редовни професор 2011. Теорија и политика привредног развоја. 1953.