Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Економски факултет Крагујевац
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења ↓
1 Марија В. Јанковић асистент 2018. Немачки језик у економији 2018.
2 Александра Бошковић асистент 2016. Менаџмент и пословна економија 1990.
3 Ана Н. Крстић асистент 2016. Статистика и информатика 1990.
4 Јована С. Голо асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
5 Тијана Тубић асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1989.
6 Катарина Б. Радаковић асистент 2015. Менаџмент и пословна економија 1989.
7 Немања М. Лојаница асистент 2015. Општа економија и привредни развој 1988.
8 Немања Р. Карапавловић асистент 2016. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1987.
9 Ненад З. Томић асистент 2016. Финансије, финансијске институције и осигурање 1987.
10 Оливера С. Станчић асистент 2013. Статистика и информатика 1987.
11 Владимир Станчић доцент 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије и Финансије, финансијске институције и осигурање 1985.
12 Владимир С. Михајловић асистент 2018. Општа економија и привредни развој 1984.
13 Милан Д. Стаменковић асистент 2012. Економске квантитативне методе 1983.
14 Катарина Н. Борисављевић доцент 2017. Менаџмент и пословна економија 1983.
15 Дејан С Јовановић доцент 3018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1981.
16 Милан Ж. Чупић доцент 2015. Пословне финансије. 1981.
17 Милка Грбић доцент 2016. Општа економија и привредни развој 1981.
18 Владан Р. Ивановић доцент 2015. Општа економија и привредни развој 1981.
19 Марко С. Славковић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1980.
20 Милена М. Јовановић Крањец асистент 2016. Социологија васпитања и образовања. 1980.
21 Ненад М. Станишић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1979.
22 Никола М. Макојевић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1979.
23 Драгомир С. Димитријевић доцент 2014. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1979.
24 Мирјана М. Тодоровић ванредни професор 2018. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1979.
25 Милан Т. Костић доцент 2014. Теорија и политика цена. 1978.
26 Владимир М. Обрадовић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
27 Вељко Р. Маринковић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1978.
28 Срђан В. Фуртула ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1978.
29 Микица М. Дреновак ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1978.
30 Биљана Ч. Јовковић доцент 2013. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1978.
31 Драгана П. Рејман-Петровић доцент 2016. Стаистика и информатика 1978.
32 Никола Р. Бошковић доцент 2016. Општа економија и провредни развој 1977.
33 Маја Р. Луковић наставник страних језика 2014. Енглески језик. 1977.
34 Слађана Д. Савовић доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
35 Јелена М. Ерић Нилсен доцент 2014. Менаџмент и пословна економија 1977.
36 Ненад Р. Јанковић доцент 2014. Финансије, финансијске институције и осигурање 1977.
37 Јелена Д. Николић доцент 2015. Менаџмент и пословна економија. 1977.
38 Владимир Ј. Ранковић ванредни професор 2017. Информационе технологије, базе података. 1977.
39 Владимир Т. Мићић ванредни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1977.
40 Дејана Р. Златановић доцент 2016. Системско мишљење, организациона кибернетика 1977.
41 Виолета М. Домановић ванредни професор 2014. Менаџмент и пословна економија 1974.
42 Лела М. Ристић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1974.
43 Виолета Д. Тодоровић ванредни професор 2016. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1972.
44 Зоран С. Калинић ванредни професор 2017. Статистика и информатика 1971.
45 Срђан М. Шапић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија. 1971.
46 Мирјана Б. Кнежевић редовни професор 2017. Менаџмент и пословна економија. 1971.
47 Весна Р. Стојановић-Алексић редовни професор 2017. Пословна економија 1970.
48 Милена М. Јакшић редовни професор 2017. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1970.
49 Петар Д. Веселиновић редовни професор 2014. Национална економија. 1969.
50 Предраг М. Мимовић редовни професор 2017. Статистика и информатика и Менаџмент и пословна економија. 1968.
51 Милан С. Коцић ванредни професор 2015. Менаџмент и пословна економија 1968.
52 Саша С. Обрадовић редовни професор 2016. Општа економија и привредни развој 1967.
53 Данијела З. Деспотовић ванредни професор 2015. Општа економија и привредни развој. 1967.
54 Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1966.
55 Јасмина Р. Богићевић ванредни професор 2016. Рачуноводство ревизија и јавне финансије 1966.
56 Злата И. Ђурић доцент 2016. Статистика и информатика. Финансије, финансијске институције и осигурање. 1965.
57 Весна Р. Јањић ванредни професор 2015. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије. 1964.
58 Снежана Д. Љубисављевић редовни професор 2017. Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 1963.
59 Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму. 1961.
60 Срђан М. Ђинђић ванредни професор 2014. Финансије, финансисјке институције и осигурање 1961.
61 Гордана М. Миловановић ванредни професор 2018. Општа економија и привредни развој 1958.
62 Љиљана М. Максимовић редовни професор 2013. Теорија и политика цена. 1956.
63 Верољуб Д. Дугалић редовни професор 2005. Међународне финансије, берзанско пословање. 1955.
64 Верица М. Бабић редовни професор 2003. Теорија и методологија одлучивања, менаџмент. 1955.
65 Властимир Р. Лековић редовни професор 2014. Општа економија и привредни развој 1955.
66 Предраг Ж. Станчић редовни професор 2007. Финансијски менаџмент, пословне финансије. 1954.
67 Стево В. Јаношевић редовни професор 1999. Планирање, стратегијски менџмент. 1954.