Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Агрономски факултет Чачак
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1 Душко Л. Брковић доцент 2015. Biologija 1968.
2 Биљана О. Вељковић редовни професор 2014. Аграрна економија. 1965.
3 Љиљана С. Бошковић-Ракочевић редовни професор 2017. Агрохемија. 1967.
4 Горан С. Марковић ванредни професор 2018. Биологија, хидробиологија (ихтиологија). 1958.
5 Весна М Ђуровић истраживач приправник 2016. Биотехника 1985.
6 Милош Ж. Петровић истраживач приправник 2015. Ветерина 1987.
7 Радојица Д .Ђоковић редовни професор 2012. Ветерина, анатомија и физиологија домаћих животиња. 1963.
8 Вера Ђ. Вукосављевић асистент 2013. Виноградарство. 1973.
9 Радмила, Р. Илић асистент 2015. Воћарство 1990.
10 Иван П. Глишић доцент 2018. Воћарство 1974.
11 Томо М. Милошевић редовни професор 2003. Воћарство. 1960.
12 Горица М. Пауновић ванредни професор 2014. Воћарство. 1967.
13 Миломирка Р. Мадић редовни професор 2013. Генетика и оплемењивање биљака. 1965.
14 Драган С. Ђуровић асистент 2015. Генетика и оплемењивање биљака. 1960.
15 Милевица Д. Бојовић наставник страних језика 2018. Енглески језик. 1970.
16 Драго М. Милошевић редовни професор 2017. Заштита биљаka. 1958.
17 Снежана Т. Танасковић ванредни професор 2016. Заштита биљака 1967.
18 Томислав Љ. Тришовић ванредни професор 2016. Инжењерски процеси. 1962.
19 Милан П. Николић доцент 2015. Инжињерски процеси 1980.
20 Владимир М. Досковић доцент 2014. Исхрана домаћих животиња. Технологија производње сточне хране. 1974.
21 Душан Б. Марковић асистент 2011. Математичко-статистичка област, информатика. 1982.
22 Гордана М. Шекуларац редовни професор 2013. Мелиорације земљишта, земљиште и воде. 1959.
23 Ранко Г. Копривица асистент 2015. Механизација пољопривреде. 1956.
24 Лека Г. Мандић редовни професор 2012. Микробиологија, микробиологија земљишта. 1964.
25 Горан Ј. Дугалић редовни професор 2013. Педологија. 1961.
26 Јелена С. Пантовић асистент 2011. Прехрамбена технлогија. Технологија биљних сировина. 1979.
27 Александар С. Пауновић редовни професор 2012. Ратарство и крмно биље 1959.
28 Владета И. Стевовић редовни професор 2011. Ратарство и крмно биље. 1966.
29 Никола Р. Бокан ванредни професор 2016. Ратарство и крмно биље. 1963.
30 Далибор Д. Томић доцент 2018. Ратарство и крмно биље. 1984.
31 Милун Д. Петровић ванредни професор 2018. Сточарство 1966.
32 Снежана Богосављевић Бошковић редовни професор 2006. Сточарство, одгајивање и репродукција домаћих животиња. 1964.
33 Симеон Ж. Ракоњац доцент 2017. Сточарство. 1982.
34 Владимир С. Курћубић ванредни професор 2017. Технологија анималних сировина. 1964.
35 Павле З. Машковић доцент 2012. Технологија биљних сировина 1983.
36 Немања Милетић доцент 2016. технологија биљних сировина 1979.
37 Марко Петковић доцент 2017. Технологија биљних сировина 1981.
38 Мирјана Н. Радовановић асистент 2014. Технологија биљних сировина. 1984.
39 Драган Вујић доцент 2013. Физика 1962.
40 Милена Р Ђурић редовни професор 2013. Физиологија биљака. 1959.
41 Игор Б. Ђуровић доцент 2016. Хемијa. 1981.
42 Ленка Ј. Рибић-Зеленовић редовни професор 2017. Хемија 1956.
43 Данијела Љ. Стојковић сарадник у настави 2016. Хемија 1986.
44 Јелена М. Вујић доцент 2014. Хемија, неорганска хемија. 1983.
45 Јелена Д. Младеновић доцент 2014. Хемија, органска хемија. 1979.