Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Агрономски факултет Чачак
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1 Александар С. Пауновић редовни професор 2012. Ратарство и крмно биље 1959.
2 Биљана О. Вељковић редовни професор 2014. Аграрна економија. 1965.
3 Вера Ђ. Вукосављевић асистент 2013. Виноградарство. 1973.
4 Весна М Ђуровић истраживач приправник 2016. Биотехника 1985.
5 Владета И. Стевовић редовни професор 2011. Ратарство и крмно биље. 1966.
6 Владимир М. Досковић доцент 2014. Исхрана домаћих животиња. Технологија производње сточне хране. 1974.
7 Владимир С. Курћубић ванредни професор 2017. Технологија анималних сировина. 1964.
8 Горан Ј. Дугалић редовни професор 2013. Педологија. 1961.
9 Горан С. Марковић ванредни професор 2018. Биологија, хидробиологија (ихтиологија). 1958.
10 Гордана М. Шекуларац редовни професор 2013. Мелиорације земљишта, земљиште и воде. 1959.
11 Горица М. Пауновић ванредни професор 2014. Воћарство. 1967.
12 Далибор Д. Томић доцент 2018. Ратарство и крмно биље. 1984.
13 Данијела Љ. Стојковић сарадник у настави 2016. Хемија 1986.
14 Драган Вујић доцент 2013. Физика 1962.
15 Драган С. Ђуровић асистент 2015. Генетика и оплемењивање биљака. 1960.
16 Драго М. Милошевић редовни професор 2017. Заштита биљаka. 1958.
17 Душан Б. Марковић асистент 2011. Математичко-статистичка област, информатика. 1982.
18 Душко Л. Брковић доцент 2015. Biologija 1968.
19 Иван П. Глишић доцент 2018. Воћарство 1974.
20 Игор Б. Ђуровић доцент 2016. Хемијa. 1981.
21 Јелена Д. Младеновић доцент 2014. Хемија, органска хемија. 1979.
22 Јелена М. Вујић доцент 2014. Хемија, неорганска хемија. 1983.
23 Јелена С. Пантовић асистент 2011. Прехрамбена технлогија. Технологија биљних сировина. 1979.
24 Лека Г. Мандић редовни професор 2012. Микробиологија, микробиологија земљишта. 1964.
25 Ленка Ј. Рибић-Зеленовић редовни професор 2017. Хемија 1956.
26 Љиљана С. Бошковић-Ракочевић редовни професор 2017. Агрохемија. 1967.
27 Марко Петковић доцент 2017. Технологија биљних сировина 1981.
28 Милан П. Николић доцент 2015. Инжињерски процеси 1980.
29 Милевица Д. Бојовић наставник страних језика 2018. Енглески језик. 1970.
30 Милена Р Ђурић редовни професор 2013. Физиологија биљака. 1959.
31 Миломирка Р. Мадић редовни професор 2013. Генетика и оплемењивање биљака. 1965.
32 Милош Ж. Петровић истраживач приправник 2015. Ветерина 1987.
33 Милун Д. Петровић ванредни професор 2018. Сточарство 1966.
34 Мирјана Н. Радовановић асистент 2014. Технологија биљних сировина. 1984.
35 Немања Милетић доцент 2016. технологија биљних сировина 1979.
36 Никола Р. Бокан ванредни професор 2016. Ратарство и крмно биље. 1963.
37 Павле З. Машковић доцент 2012. Технологија биљних сировина 1983.
38 Радмила, Р. Илић асистент 2015. Воћарство 1990.
39 Радојица Д .Ђоковић редовни професор 2012. Ветерина, анатомија и физиологија домаћих животиња. 1963.
40 Ранко Г. Копривица асистент 2015. Механизација пољопривреде. 1956.
41 Симеон Ж. Ракоњац доцент 2017. Сточарство. 1982.
42 Снежана Богосављевић Бошковић редовни професор 2006. Сточарство, одгајивање и репродукција домаћих животиња. 1964.
43 Снежана Т. Танасковић ванредни професор 2016. Заштита биљака 1967.
44 Томислав Љ. Тришовић ванредни професор 2016. Инжењерски процеси. 1962.
45 Томо М. Милошевић редовни професор 2003. Воћарство. 1960.