Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Тијана Тубић

Економски факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
асистент
07.10.2015.
Општа економија и привредни развој
100%
t.tubic@kg.ac.rs

CV_tijana_tubic.pdf

06.11.1989.
 
енглески
Интернет презентација
 
  • прикажи