Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Владан Р. Ивановић

Економски факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
14.01.2015.
Општа економија и привредни развој
100%
vivanovic@kg.ac.rs
303-560
IvanovicVladanCV.pdf

22.02.1981.
2006.
енглески
Интернет презентација
6780 (E-CRIS.SR)
  • прикажи