Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Јелена М. Ерић Нилсен

Економски факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
12.02.2014.
Менаџмент и пословна економија
100%
jelena_eric@kg.ac.rs
303-541
EricJelenaCV.doc

25.09.1977.
2002.
енглески, француски
Интернет презентација
6763 (E-CRIS.SR)
  • прикажи