Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Микица М. Дреновак

Економски факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
ванредни професор
10.05.2017.
Статистика и информатика
100%
mdrenovak@kg.ac.rs
303-520
DrenovakMikicaCV.pdf

31.03.1978.
2003.
енглески
Интернет презентација
6774 (E-CRIS.SR)
  • прикажи