Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Ненад М. Станишић

Економски факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
ванредни професор
10.06.2015.
Општа економија и привредни развој.
100%
nstanisic@kg.ac.rs
303-508
StanisicNenadCV.pdf

12.12.1979.
2003.
енглески
Интернет презентација
6769 (E-CRIS.SR)
  • прикажи