Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Зоран С. Калинић

Економски факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
ванредни професор
10.05.2017.
Статистика и информатика
100%
zkalinic@kg.ac.rs
303-578
KalinicZoranCV.pdf

11.08.1971.
1996.
енглески, шпански
Интернет презентација
6752 (E-CRIS.SR)
  • прикажи