Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Биљана Ч. Јовковић

Економски факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
09.01.2013.
Рачуноводство, ревизија и пословне финансије
100%
bjovkovic@kg.ac.rs
303-576
JovkovicBiljanaCV.pdf

02.03.1978.
2002.
енглески
Интернет презентација
6766 (E-CRIS.SR)
  • прикажи