Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Љиљана М. Максимовић

Економски факултет Крагујевац


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
редовни професор
31.01.2013.
Теорија и политика цена.
100%
maksimoviclj@kg.ac.rs
303-531
MaksimovicLjiljanaCV.pdf

08.05.1956.
1980.
руски, енглески
Интернет презентација
6729 (E-CRIS.SR)
  • прикажи