Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Јелена Д. Стаматовић

Учитељски факултет Ужице


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
ванредни професор
11.07.2018.
Општа педагогија.
100%
jelena.stamatovic22@gmail.com
031/524-984
StamatovicJ_CV.doc

22.04.1968.
2009.
енглески, италијански
 
 
  • прикажи