Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Данијела М. Судзиловски

Учитељски факултет Ужице


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
ванредни професор
10.05.2017.
Музичка култура. Методика наставе музичке културе.
100%
sudzilovski@ucfu.kg.ac.rs
031/515-874
Sudzilovski_CV.doc

14.09.1963.
1986.

 
6355 (E-CRIS.SR)
  • прикажи