Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Милевица Д. Бојовић

Агрономски факултет Чачак


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
наставник страних језика
11.04.2018.
Енглески језик.
100%
milevicab@tfc.kg.ac.rs
303410 l.219
CV_MilevicaBojovic.doc

27.02.1970.
1997.
енглески jezik
Интернет презентација
7329 (E-CRIS.SR)
  • прикажи