Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Далибор Д. Томић

Агрономски факултет Чачак


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
11.04.2018.
Ратарство и крмно биље.
100%
dalibort@kg.ac.rs
032 303 411
CV_DaliborTomic.doc

17.12.1984.
2008.

 
 
  • прикажи