Наставници

Наставник Универзитета у Крагујевцу


Јелена М. Вујић

Агрономски факултет Чачак


Звање:
Година стицања звања:
Ужа научна област:
Проценат ангажовања:
Е-Mail адреса:
Телефон:
CV:

Датум рођења:
Година првог запослења:
Знање страних језика:
Сајт наставника:
Истраживачки број:
Академска каријера:
доцент
10.09.2014.
Хемија, неорганска хемија.
100%
jelenav@kg.ac.rs
032/303-400
CV_JelenaVujic.doc

11.08.1983.
2007.

 
7409 (E-CRIS.SR)
  • прикажи