Kontakt

Kabinet rektora
Webmaster / UNIC
Stručna služba
Centar za razvoj karijere
PR služba Univerziteta


Funkcija /
služba, odeljenje
Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal E-pošta
VD Rektor Prof. dr Nenad Filipović 370-191   rektor@kg.ac.rs
Prorektor za nauku 370-191   prorektor.nauka@kg.ac.rs
Prorektor za međunarodnu saradnju 370-191   prorektor.medjunarodna@kg.ac.rs
Prorektor za nastavu i studentska pitanja 370-191   prorektor.nastava@kg.ac.rs
Prorektor za koordinaciju poslova fakulteta čije je sedište van sedišta Univerziteta u Kragujevcu 370-191   prorektor.koordinacija@kg.ac.rs
Generalni sekretar univerziteta 370-191   sekretar@kg.ac.rs
Šef kabineta rektora   370-191
Faks:
370-168
102 unikg@kg.ac.rs
Olga Stanković olga.stankovic@kg.ac.rs
Student prorektor   370-191 121 student.prorektor@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za ekonomiju i finansije Suzana Milutinović 304-986 108 suzana.milutinovic@kg.ac.rs
Odeljenje za ekonomiju i finansije Mirjana Busarac Brajović 304-987 112 mirjana.busarac@kg.ac.rs
Dragana Đonović 300-616 111 dragana.djonovic@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za pravne i opšte poslove Biljana Gužvić 304-989 116 biljana.guzvic@kg.ac.rs
Stručna služba   300-428 114 strucna.sluzba@kg.ac.rs
Predrag Vukomanović predrag.vukomanovic@kg.ac.rs
Ksenija Vlašković ksenija.vlaskovic@kg.ac.rs
Irena Petrović irena.petrovic@kg.ac.rs
Pisarnica Biljana Damjanović 300-429 115 biljana.damjanovic@kg.ac.rs
Verica Vidanović verica.vidanovic@kg.ac.rs
Načelnik odeljenja za međunarodnu saradnju i praćenje međunarodnih projekata   304-985 110 medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs
Olivera Mijatović olivera.mijatovic@kg.ac.rs
Kancelarija za međunarodne projekte   370-171 124 medjunarodni.projekti@kg.ac.rs
international.projects@kg.ac.rs
Lazar Petrović lazar.petrovic@kg.ac.rs
Žarko Gavrilović zarko.gavrilovic@kg.ac.rs
Jelena Jevtović jelena.jevtovic@kg.ac.rs
Katarina Basarić katarina.basaric@kg.ac.rs
Izdavačka delatnost Lela Vujošević 370-270 117 lela.vujosevic@kg.ac.rs
Upravnik Univerzitetskog informatičkog centra 301-130 118
UNIC
Univerzitetski informatički centar
Webmaster 301-129 119 webmaster@kg.ac.rs
Miloš Čomić milos.comic@kg.ac.rs
Dejan Milenković dejan.milenkovic@kg.ac.rs
Ivan Vojvodić ivan.vojvodic@kg.ac.rs
Helpdesk 335-407   helpdesk@kg.ac.rs
Zoran Mihailović zoran.mihailovic@kg.ac.rs
Miloš Đonović milos.djonovic@kg.ac.rs
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata   300-425 122 razvojkarijere@kg.ac.rs
Milica Spasojević milica.spasojevic@kg.ac.rs
Ivana Balšić ivana.balsic@kg.ac.rs
Milena Mijailović Janković milena.mijailovic@kg.ac.rs
Marija Pavlović marija.pavlovic@kg.ac.rs
Služba za odnose sa javnošću   370-270 121 pr.sluzba@kg.ac.rs
Milica Božović milica.bozovic@kg.ac.rs