Komisija za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Komisije za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu:

dr Dejan Matić, docent Pravnog fakulteta u Kragujevcu
dr Marko Đapan, docent Fakulteta inžinjerskih nauka u Kragujevcu
dr Boban Stojanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
dr Dejan Baskić, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Ljuba Brkić, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu


Odluke:
Odluka o imenovanju članova Komisije za prethodna pitanja