AKTUELNO:

Komisija za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu


Članovi Komisije za prethodna pitanja Univerziteta u Kragujevcu:

dr Slavko Đorđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu
dr Gordana Bogdanović, vanredni profesor Fakulteta inžinjerskih nauka u Kragujevcu
dr Boban Stojanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
dr Gordana Radosavljević, vanredni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu
dr Ljuba Brkić, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu


Odluke:
Odluka o imenovanju članova Komisije za prethodna pitanja
Odluka o razrešenju članova Komisije za prethodna pitanja
Odluka o imenovanju člana Komisije za prethodna pitanja
Odluka o razrešenju člana Komisije za prethodna pitanja