Srpski English

Канцеларија за пословну подршку

Канцеларија за пословну подршку Универзитета у Крагујевцу основана је у оквиру TEMPUS пројекта WBCInno, по одлуци Савета универзитета од 29. aприла 2014. године, са циљем да се истраживачки и иновативни потенцијал универзитета учине доступним пословном окружењу и да се подржи развој идеја истраживача и студената. Канцеларија своје активности реализује у оквиру Кооперативног тренинг центра Универзитета у Крагујевцу са седиштем на Факултету инжењерских наука, Објекат А-П-31, ул. Сестре Јањић 6.

Осим мапирања потенцијала универзитета, његове презентације у оквиру Каталога (штампани и online), особље Канцеларије је укључено у развој и одржавање колаборативне платформе за управљање иновацијама за прикупљање и развој идеја и предузетничких подухвата у универзитетском окружењу. Кроз развој партнерства са организацијама за подршку иновацијама (Бизнис Инкубатори, Иновациони центри, Научно технолошки паркови, Инвеститори) БСО ће се подржати најбоље идеје у њихом путу ка тржишту.

Циљеви Канцеларије:

 • Обезбедити јединствени приступ универзитетском знању и ресурсима који се нуде пословном окружењу
 • Развити и одржавати платформу за Управљање Иновацијама
 • Прикупити, представити и промовисати универзитетске истраживачке и иновационе ресурсе на он-лине wеб каталогу
 • Подстаћи студенте на креативно размишљање и развој идеја
 • Обезбедити логистичку подршку у развоју пословних инкубатора и научно-технолошких паркова у региону Западног Балкана
 • Припремити специфичне извештаје и статистичке податке за доносиоце одлука у менаџмент структури универзитета

Делатности Канцеларије:

 • Прикупљање података у вези са истраживачким и иновационим потенцијалом универзитета
 • Промовисање универзитетских истраживања и услуга коришћењем и ажурирањем каталога истраживачког и иновативног потенцијала универзитета
 • Успостављање и одржавање базе података у облику online каталога са алатима за претраживање и припрему посебних извештаја (на нивоу администратора и на нивоу корисника)
 • Обезбеђивање јединственог приступа универзитетским ресурсима, опреми, обукама, резултатима истраживања, патентима и лиценцама које се нуде пословном окружењу
 • Успостављање јавно-приватног партнерства и промоција модернизованих услуга Универзитета
 • Развој партнерства са предузећима и повезивање истраживача и студената са пословним партнерима
 • Пружање подршке и учвршћивање веза са пословним инкубаторима и научно-технолошким парковима
 • Организација такмичења за најбољу студентску идеју
 • Одржавање wеб платформе за управљање иновацијама
 • Заједничко учешће на тржишту са осталим јединицама које се баве трансфером знања и технологија
 • Учешће у процесу унапређења универзитетских регулаторних докумената и процедура

Координатор: Проф. др Весна Мандић
Адреса: Факултет инжењерских наука, Сестре Јањић 6, објекат А-П-31
Тел/факс: +381 (0)34 335-586
E-mail: bsokg@kg.ac.rs
Website: www.bsokg.kg.ac.rs