Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање доцент  од Датум од 04.12.2019. до Датум до 19.12.2019. 
Ужа научна област: Дијахронија српског језика 

Тема Избор у звање редовни професор  од Датум од 04.12.2019. до Датум до 19.12.2019. 
Ужа научна област: Српска књижевност 

Тема Избор у звање виши лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Шпански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Немачки језик 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Енглески језик и лингвистика 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 21.11.2019. 
Ужа научна област: Немачка књижевност и култура 

Тема Избор у звање доцент или ванредни професор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 21.11.2019. 
Ужа научна област: Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 10.10.2019. до Датум до 25.10.2019. 
Ужа научна област: Енглески језик 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 18.09.2019. до Датум до 26.09.2019. 
Ужа научна област: Шпански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 18.09.2019. до Датум до 26.09.2019. 
Ужа научна област: Српска књижевност 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 18.09.2019. до Датум до 03.10.2019. 
Ужа научна област: Француски језик и Методика наставе француског језика 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 10.07.2019. до Датум до 18.07.2019. 
Ужа научна област: Хиспанске књижевности и култура 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 03.07.2019. до Датум до 11.07.2019. 
Ужа научна област: Хиспанске књижевности и култура 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 05.06.2019. до Датум до 12.06.2019. 
Ужа научна област: Италијански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање доцент или ванредни професор  од Датум од 08.05.2019. до Датум до 23.05.2019. 
Ужа научна област: Италијанска књижевност и култура 

Тема Избор у звање асистент са докторатом  од Датум од 08.05.2019. до Датум до 16.05.2019. 
Ужа научна област: Шпански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 21.03.2019. до Датум до 05.04.2019. 
Ужа научна област: Хиспанске књижевности и култура 

Тема Избор у звање сарадник у звање лектора  од Датум од 16.01.2019. до Датум до 24.01.2019. 
Ужа научна област: Енглески језик и лингвистика 

Тема Избор у звање доцент или ванредни професор  од Датум од 16.01.2019. до Датум до 31.01.2019. 
Ужа научна област: Енглеска књижевност и култура 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 16.01.2019. до Датум до 31.01.2019. 
Ужа научна област: Психологија