Конкурси за избор наставника и сарадника
Педагошки факултет, Ужице

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 13.11.2019. до Датум до 28.11.2019. 
Ужа научна област: Руски језик 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 21.11.2019. 
Ужа научна област: Теорија и методика физичког васпитања, спорта и рекреације