Конкурси за избор наставника и сарадника
Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

АРХИВА


Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа научна област: Механизација и носеће конструкције 

Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа научна област: Геомеханика и саобраћајнице 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа научна област: Енергетика и заштита животне средине 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа научна област: Аутоматско управљање и флуидна техника 

Тема Избор у звање асистент  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа научна област: Производно машинство 

Тема Избор у звање асистент са докторатом  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа научна област: Електротехника 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 29.11.2018. 
Ужа научна област: Теорија конструкција 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 29.11.2018. 
Ужа научна област: Геомеханика и саобраћајнице