Конкурси за избор наставника и сарадника
Факултет медицинских наука, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 06.12.2017. до Датум до 21.12.2017. 
Ужа научна област: Фармацеутска анализа 

Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 06.12.2017. до Датум до 21.12.2017. 
Ужа научна област: Инфективне болести 

Тема Избор у звање сарадник у настави  од Датум од 29.11.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Фармацеутска технологија 

Тема Избор у звање истраживач приправник  од Датум од 29.11.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Оториноларингологија 

Тема Избор у звање истраживач сарадник  од Датум од 29.11.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Фармацеутска биотехнологија 

Тема Избор у звање истраживач сарадник  од Датум од 29.11.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Фармакологија и токсикологија 

Тема Избор у звање истраживач сарадник  од Датум од 29.11.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Епидемиологија 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 29.11.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Гинекологија и акушерство 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 29.11.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Хирургија 

Тема Избор у звање ванредни професор или доцент  од Датум од 29.11.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Фармакологија и токсикологија