АКТУЕЛНО:

Конкурси за избор наставника и сарадника
Економски факултет, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 16.05.2018. до Датум до 31.05.2018. 
Ужа научна област: Општа економија и привредни развој - наставни предмет Теорија и политика цена