Конкурси за избор наставника и сарадника
Економски факултет, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање доцент  од Датум од 07.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа научна област: Финансије, финансијске институције и осигурање - наставни предмет Платни промет 

Избор Исправка конкурса  од Датум од 15.11.2018. до Датум до 22.11.2018.