Конкурси за избор наставника и сарадника
Економски факултет, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање наставник страног језика  од Датум од 14.02.2018. до Датум до 01.03.2018. 
Ужа научна област: Немачки језик у економији 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 14.02.2018. до Датум до 01.03.2018. 
Ужа научна област: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 

Тема Избор у звање наставник страног језика  од Датум од 14.02.2018. до Датум до 01.03.2018. 
Ужа научна област: Руски језик у економији