Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за музичку уметност

АРХИВА


Тема Избор у звање самостални уметнички сарадник (пијаниста)  од Датум од 14.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа уметничка област: Клавир 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 07.11.2018. до Датум до 22.11.2018. 
Ужа уметничка област: Гудачки инструменти - Виолина