Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за музичку уметност

АРХИВА


Тема Избор у звање доцент  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 21.11.2019. 
Ужа уметничка област: Хармоника 

Тема Избор у звање редовни или ванредни професор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 21.11.2019. 
Ужа уметничка област: Камерна музика