Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за музичку уметност

АРХИВА


Тема Избор у звање виши уметнички сарадник  од Датум од 06.12.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа уметничка област: Клавир