Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију

АРХИВА


Тема Избор у звање асистент  од Датум од 06.12.2017. до Датум до 14.12.2017. 
Ужа научна област: Француска књижевност и култура 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 06.12.2017. до Датум до 21.12.2017. 
Ужа научна област: Хиспанске књижевности и култура