Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију

АРХИВА


Тема Избор у звање виши лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Шпански језик и лингвистика 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Немачки језик 

Тема Избор у звање лектор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 14.11.2019. 
Ужа научна област: Енглески језик и лингвистика 

Тема Избор у звање доцент  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 21.11.2019. 
Ужа научна област: Немачка књижевност и култура 

Тема Избор у звање доцент или ванредни професор  од Датум од 06.11.2019. до Датум до 21.11.2019. 
Ужа научна област: Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност