АКТУЕЛНО:

Конкурси за избор наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију

АРХИВА


Тема Избор у звање доцент или ванредни професор  од Датум од 16.05.2018. до Датум до 31.05.2018. 
Уже научне области: Немачка књижевност и култура и Методика наставе немачког језика и књижевности