АКТУЕЛНО:

Конкурси за избор наставника и сарадника
Факултет инжењерских наука, Крагујевац

АРХИВА


Тема Избор у звање редовни или ванредни професор  од Датум од 16.05.2018. до Датум до 31.05.2018. 
Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација 

Тема Избор у звање редовни или ванредни професор  од Датум од 16.05.2018. до Датум до 31.05.2018. 
Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација 

Тема Избор у звање ванредни професор  од Датум од 16.05.2018. до Датум до 31.05.2018. 
Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација