Избори наставника и сарадника
Правни факултет, Крагујевац

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 17.05.2019. Датум 
Ужа научна област: Привредноправна 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 21.02.2019. Датум 
Ужа научна област: Уставноправна 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 12.02.2019. Датум 
Ужа научна област: Еволуција права 

Тема Избор у звање доцент  Датум 26.12.2018. Датум 
Ужа научна област: Право у економији 

Тема Избор у звање доцент  Датум 26.12.2018. Датум 
Ужа научна област: Ужа привредноправна научна област 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 03.12.2018. Датум 
Ужа научна област: Право у економији 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 19.10.2018. Датум 
Ужа научна област: Теорија државе и права 

Избор Приговор на избор  Датум 16.11.2018. Датум 
Избор Одговор комисије  Датум 29.11.2018. Датум 
Тема Избор у звање редовни професор  Датум 30.11.2017. Датум 
Ужа научна област: Ужа међународноправна научна област 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 03.10.2017. Датум 
Ужа научна област: Ужа привредноправна научна област 

Избор Приговор на избор у звање ванредни професор  Датум 31.10.2017. Датум 
Избор Одговор на Приговор на избор у звање ванредни професор  Датум 06.11.2017. Датум 
Тема Избор у звање редовни професор  Датум 12.09.2017. Датум 
Ужа научна област: ужа грађанскоправна научна област 

Тема Избор у звање доцент  Датум 03.07.2017. Датум 
Ужа научна област: Ужа јавноправна и теоријскоправна научна област 

Тема Избор у звање доцент  Датум 19.05.2017. Датум 
Ужа научна област: Јавноправна и теоријско правна научна област 

Избор Допис надлежних органа о уклањању Извештаја  Датум 15.06.2017. Датум 
Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 27.04.2017. Датум 
Ужа научна област: ужа јавноправна и теоријскоправна научна област 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 01.02.2017. Датум 
Ужа научна област: Ужа јавноправна и теоријскоправна научна област 

Тема Избор у звање доцент  Датум 25.11.2016. Датум 
Ужа кривичноправна научна област