Избори наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за музичку уметност

АРХИВА


Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 12.12.2018. Датум 
Ужа уметничка област: Хармоника 

Тема Избор у звање доцент  Датум 12.12.2018. Датум 
Ужа уметничка област: Клавир (Клавирска музика)