Избори наставника и сарадника
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац   -  Одсек за филологију

АРХИВА


Тема Избор у звање доцент  Датум 09.11.2018. Датум 
Ужа научна област: Хиспанске књижевности и култура 

Тема Избор у звање доцент  Датум 26.10.2018. Датум 
Ужа научна област: Немачки језик 

Тема Избор у звање ванредни професор  Датум 26.10.2018. Датум 
Уже научне области: Немачка књижевност и култура и Методика наставе немачког језика