Интегрисане академске студије

Табеларни преглед студијских програма интегрисаних академских студија који се реализују на факултетима Универзитету у Крагујевцу:

  ФМН - ФТН

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Интегрисане академске студије медицине Доктор медицине 6 360
Интегрисане академске студије фармације Магистар фармације 5 300
Интегрисане академске студије стоматологије Доктор стоматологије 5 300
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Интегрисане академске студије
Техника и информатика
Мастер професор технике и информатике 5 300