Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника

Фондација за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу основана је на седници Савета Универзитета у Крагујевцу одржаној 23.02.2005. године и Решењем Министарства културе Републике Србије уписана је у Регистар фондација.

Након ступања на снагу Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС" број 88/2010), Управни одбор Фондације је донео све неопходне акте и предузео активности у циљу усклађивања Статута и других општих аката Фондације, а ради уписа усклађивања задужбина, фондација и фондова у Регистар задужбина и фондација код Агенције за привредне регистре. У складу са одредбама Закона о задужбинама и фондацијама, Агенција за привредне регистре доставила је Решење о извршеном упису усклађивања Фондације за стипендирање и подстицање напредовања најбољих студената, младих научних радника и уметника Универзитета у Крагујевцу у Регистар задужбина и фондација, чиме су створени услови за реализацију основних циљева Фондације због којих је и основана.

Фондације је основана са циљем да афирмише и подстиче напредовање најбољих студената, даровитих младих научника и уметника Универзитета у Крагујевцу, кроз стипендирање и награђивање.

Фондација за стипендирање сваке године додељује 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са сваког факултета у саставу Универзитета, осим са Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, за који се опредељују 2 стипендије, односно 1 стипендија за најбољег студента у пољу филолошких наука и 1 стипендија за најбољег студента у пољу уметности.


УПРАВИТЕЉ ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме  
1. Проф. др Снежана Соковић Одлука о именовању

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ
# Име и презиме Функција / Установа
1. Проф. др Небојша Арсенијевић, председник Ректор Универзитета у Крагујевцу
2. Проф. др Драган Бошковић, заменик председника Проректор за науку
3. Проф. др Синиша Ранђић Председник Савета Универзитета у Крагујевцу
4. Зорица Аврамовић Генерални секретар
5. Ђорђе Петровић Студент проректор


ОДЛУКА

Стипендије Универзитета у Крагујевцу за 2017. годину добили су студенти:

Ненад Јованчић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Воћарство и виноградарство на Агрономском факултету у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 8,80.

Драгана Зорић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Пословна економија и менаџмент – модул Рачуноводство и пословне финансије на Економском факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,96.

Наталија Алексић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Урбано инжењерство на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,67.

Стефан Китановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Машинско инжењерство – модул Пројектовање у машиноградњи на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, са оствареном просечном оценом током студија 9,35. 

Дејан Радовановић, студент VI године интегрисаних академских студија, студијски програм Медицина на Факултету медицинских наука у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,91.

Срђан Дивац, студент IV године основних академских студија, студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство на Факултету техничких наука у Чачку, са оствареном просечном оценом током студија 9,67.

Дијана Златановић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Факултету педагошких наука у Јагодини, са оствареном просечном оценом током студија 8,83.

Никола Милосављевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Право – општи смер на Правном факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 10,00.

Тијана Ристовић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Информатика на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,97.

Данијела Војиновић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Учитељ на Учитељском факултету у Ужицу, са оствареном просечном оценом током студија 9,83.

Ања Ђеровски, студент IV године основних академских студија, студијски програм Француски језик и књижевност на Одсеку за филологију Филолошко-уметничког факултету у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,81.

Милица Миловић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Музика у медијима на Одсеку за музичке уметности Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, са оствареном просечном оценом током студија 9,70.

Сара Радојевић, студент IV године основних академских студија, студијски програм Хотелијерство и туризам на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, са оствареном просечном оценом током студија 9,92.