Erazmus+ mobilnost

O PROGRAMU

Erazmus+ je novi program Evropske komisije koji ima za cilj da podrži aktivnosti i projekte u oblasti obrazovanja, mladih i sporta za period od 2014. do 2020. godine.

Obrazovanje – u najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti obrazovanja ima sledeće prioritete:
• unapređenje i podrška razvoja svih nivoa obrazovanja
• jačanje veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja
• osnaživanje veze obrazovanja sa svetom rada
• omogućavanje stvaranja dodatne vrednosti za evropski prostor obrazovanja
• podržavanje saradnje između zemalja učesnica u definisanju obrazovnih politika

Mladi – program Erazmus+ je fokusiran na jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih veština, solidarnosti i razumevanja između kultura.

Sport – u oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erazmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Ukupna sredstva namenjena programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra.


Delovi programa ERAZMUS+

Erazmus+ program ima tri ključne aktivnosti i dva odvojena dela (Žan Mone i Sport). Postoje i posebni internet portali za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, koji su sastavni deo ključne akcije 2.

Ključna aktivnost 1 – projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key action 1 - Learning mobility of individuals)
Ključna aktivnost 2 – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi (Key Action 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices)
Ključna aktivnost 3 – projekti za podršku reformi obrazovnih politika (Key action 3 - Support for policy reform)
i dva posebna dela:
Žan Mone
Sport

Erazmus+ program razlikuje programske i partnerske zemlje, što određuje moguće modalitete učešća njihovih institucija.

Programske zemlje: u ovu kategoriju spadaju zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.
Partnerske zemlje: u ovu grupu spadaju sve ostale zemlje sveta, uključujući Srbiju.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji, kada je reč o oblasti obrazovanja, nadležna je Nacionalna Erazmus+ kancelarija u Srbiji.


Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u sledećim akcijama programa Erazmus+

Ključna aktivnost 1:
– KA1 - Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja
– KA1 - Zajednički master programi

Ključna aktivnost 2:
– KA2 - Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (kao partneri ili koordinatori)
– KA2 - Savezi znanja (samo kao partneri, uz uslov da učešće Srbije donosi dodatnu vrednost projektu)
– KA2 - Savezi sektorskih veština (samo kao partneri, uz uslov da učešće Srbije donosi dodatnu vrednost projektu)
– KA2 - Strateška partnerstva (samo kao partneri, uz uslov da učešće Srbije donosi dodatnu vrednost projektu)

Ključna aktivnost 3:
– KA3 - Podrška reformama

Žan Mone


Napomene:

Institucijama iz Srbije nije potreban Erazmus kod za učešće u projektima mobilnosti (Erasmus charter number).

Erazmus+ je naslednik četiri programa EU u kojima je Srbija učestvovala u periodu 2007-2013. (Tempus, Erasmus Mundus, doživotno učenje i Mladi u akciji). Neki od projekata koji se finansiraju u okviru bivših programa su i dalje u toku.


KA1 - Mobilnost studenata nastavnog i nenastavnog osoblja

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ visokoškolske institucije iz Srbije mogu da učestvuju u projektima za razmenu studenata, nastavnika i administrativnog osoblja (projekti mobilnosti).

Studenti i zaposleni na visokoškolskim institucijama ne mogu da podnose samostalne prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erazmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erazmus+.

Visokoškolske institucije iz Srbije koje žele da učestvuju u projektima Erazmus+ za razmene ne moraju da poseduju Erazmus povelju (Erasmus Charter Number).


Projekti mobilnosti za studente i zaposlene u visokom obrazovanju
Pregled mogućnosti i proces prijavljivanja

PROJEKTI MOBILNOSTI: mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama (akademsko i administrativno osoblje) između PROGRAMSKIH i PARTNERSKIH zemalja u okviru Erazmus+ programa se realizuje na osnovu potpisanih inter-institucionalnih ugovora, koji su sastavni deo prijave projekata mobilnosti.

KO MOŽE DA PRIJAVI PROJEKAT MOBILNOSTI: samo visokoobrazovne institucije iz programskih zemalja (zemlje članice EU + Makedonija, Turska, Norveška, Lihtenštajn i Island). Visokoobrazovne institucije iz 33 programske zemlje prijavljuju projekte mobilnosti kod svojih nacionalnih agencija.

UNIVERZITETI U SRBIJI mogu učestvovati samo ukoliko potpišu inter-institucionalne ugovore sa univerzitetima iz programskih zemalja.


PROJEKAT ZA MOBILNOST podrazumeva:

1. Mobilnost studenata (razmena)
• Svi nivoi visokog obrazovanja (kraći period, osnovne, master, PhD studije)
• Sve discipline
• Od 3 do 12 meseci
• Svaki student može da koristi do 12 meseci razmene po studijskom ciklusu

2. Mobilnost zaposlenih (nastavno i vannastavno osoblje/ držanje nastave ili obuka)
• Od 5 dana do 2 meseca (ne računajući put)
• Uz predviđenih min. 8 sati predavanja nedeljno


USLOVI POD KOJIMA VISOKOOBRAZOVNE INSTITUCIJE IZ SRBIJE MOGU UČESTVOVATI U PROJEKTIMA MOBILNOSTI:

→ nacionalna akreditacija
→ potpisani inter-institucionalni ugovori sa partnerima/univerzitetima iz programskih zemalja
→ Univerziteti u Srbiji ne mogu biti nosioci ERAZMUS POVELJE, ali se potpisivanjem inter-institucionalnog ugovora obavezuju da će poštovati i primenjivati sve principe Erazmus povelje.


ERAZMUS+ inter-institucionalni ugovor:

• Potpisuje se između visokoobrazovnih institucija Programskih i Partnerskih zemalja (po pravilima Evropske komisije ugovore potpisuje rektor Univerziteta)
• Potpisuju se pre početka mobilnosti
• Ugovor definiše tok mobilnosti i preduslove
• Partnerske zemlje su saglasne sa principima Povelje


PRIJAVA PROJEKATA MOBILNOSTI:

• Univerzitet u Kragujevcu potpisuje ugovore o partnerstvu (inter-institucionalne ugovore) sa univerzitetima iz programskih zemalja
• Partneri, tj. univerziteti iz programskih zemalja prijavljuju projekte mobilnosti kod svoje nacionalne Erazmus+ agencije


KRITERIJUMI ZA ODOBRAVANJE PROJEKATA MOBILNOSTI:

• Relevantnost projekta za mobilnost (strategija internacionalizacije i tipovi mobilnosti predviđeni projektom - 30 poena)
• Kvalitet saradnje (prethodno iskustvo i definisanje odgovornosti i zadataka - 30 poena)
• Kvalitet projekta i implementacija (selekcija, podrška i priznavanje - 20 poena)
• Uticaj i diseminacija (uticaj na različitim nivoima i mere diseminacije - 20 poena)
• Projekat mora imati min. 70 poena ukupno (min. 15 poena u prve dve stavke, odnosno min. 10 poena u druge dve stavke)


VEZANA DOKUMENTA KOJA MOŽETE PREUZETI:

Model ugovora koji visokoškolske institucije iz Srbije (kao partnerske zemlje) treba da sklope sa institucijama iz programskih zemalja kako bi konkurisale za projekat mobilnosti i time omogućili razmenu studenata i osoblja:


Erazmus+ koordinatori na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu
(kliknite za kompletnu kontakt listu)


KA1 - Zajednički master programi

U okviru ključne aktivnosti 1 programa Erazmus+ visokoškolske institucije iz Srbije mogu biti partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa visokoškolskim institucijama iz zemalja Evropske unije.

Ključna aktivnost 1 programa Erazmus+ pruža šanse državljanima Srbije da dobiju stipendije za zajedničke master studije, pod uslovom da se prijave za određene master programe čiji se spisak nalazi na sajtu Izvršne agencije EACEA (raniji master programi Erazmus Mundus).

Studenti i nastavno osoblje ne mogu da podnose samostalne prijave za stipendije za mobilnost Evropskoj komisiji, agencijama ili kancelarijama Erazmus+ već treba da se obrate nekoj od organizacija ili institucija koje učestvuju u projektima i primaju podršku iz programa Erazmus+.

Visokoškolske institucije iz Srbije koje žele da učestvuju u projektima Erazmus+ za sada ne moraju da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje.

Više detalja o prijavi projekata za zajedničke master programe možete pronaći na sajtu Izvršne agencije ec.europa.eu.


Erazmus+ koordinatori na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu

Fakultet Ime i prezime E-pošta Telefon
Agronomski fakultet dr Snežana Tanasković stanasko@kg.ac.rs 032 303410
Ekonomski fakultet dr Nenad Stanišić nstanisic@kg.ac.rs 034 303555
Pravni fakultet dr Sonja Lučić sspasojevic@jura.kg.ac.rs 034 306560
Filološko-umetnički fakultet dr Branka Milenković, koordinator za zaposlene brancca.milenkovic@gmail.com 034 300-770
dr Danica Jerotijević Tišma, koordinator za studente danica.tisma@filum.kg.ac.rs 034 300-770
Fakultet medicinskih nauka dr Nebojša Zdravković nzdravkovic@medf.kg.ac.rs 034 306800
lokal 101
mr Vladimir Vukadinović vukadinovicv444@gmail.com 034 306800
lokal 124
dr Ana Volarević ana.volarevic@medf.kg.ac.rs 034 306800
lokal 131
Fakultet inženjerskih nauka dr Ivan Mačužić ivanm@kg.ac.rs 034 331772
Prirodno-matematički fakultet dr Višnja Simić visnja@kg.ac.rs 034 336223
lokal 279
Fakultet tehničkih nauka dr Milica Stojković milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
dr Danijela Milošević, zamenik koordinatora danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs 032 302714
Pedagoški fakultet dr Daliborka Purić puric@pfu.kg.ac.rs 031 511078
Fakultet pedagoških nauka dr Marija Stanojević Veselinović majastanojevic2@gmail.com 035 223805
Fakultet za hotelijerstvo i turizam dr Marija Mandarić mmandaric@kg.ac.rs 036 5150024
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo dr Goran Marković markovic.g@mfkv.kg.ac.rs 036 383269
dr Zlatan Šoškić, zamenik koordinatora soskic.z@mfkv.kg.ac.rs 036 383269

Buddy Network

U cilju unapređivanja kvaliteta i efikasnosti sprovođenja Erazmus+ i drugih programa mobilnosti, kao i realizacije osnovnih ciljeva Strategije internacionalizacije Univerziteta u Kragujevcu za period od 2015-2020, i Strategije mobilnosti studenata i zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu 2016-2021, i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije, koju je usvojio Senat Univerziteta u Kragujevcu na sednici održanoj 29. septembra 2016. godine, Univerzitet u Kragujevcu je osnovao Buddy Network - studentsku mrežu za pružanje pomoći i podršku domaćim i stranim studentima na mobilnosti.

Buddy network je osnovan u cilju:

 • što efikasnijeg informisanja studentske populacije o mogućnostima i prednostima akademske mobilnosti
 • unapređenja servisa namenjenih stranim i domaćim studentima pre, tokom i nakon mobilnosti
 • razvijanja programa orijentacije stranih studenata po njihovom dolasku na Univerzitet
 • podrške domaćim studentima prilikom prijave i pripreme za mobilnost
 • uključivanja stranih studenata u studentski život i vannastavne aktivnosti zajedno sa domaćim studentima
 • obezbeđivanja sigurnog i sadržajnog boravka studenata na Univerzitetu.

Sistem podrške koji Buddy Network pruža domaćim i stranim studentima:

      Pre mobilnosti

 • informacije o dostupnim programima mobilnosti
 • informacije u vezi sa procesom prijave i potrebnih dokumenata
 • pomoć prilikom odabira kurseva za izradu Ugovora o učenju
 • pomoć u podnošenju zahteva za vizu, kupovini odgovarajućeg osiguranja, planiranju putovanja...
 • pomoć u pronalaženju smeštaja.

Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu obezbeđuje kontakt sa kolegom-studentom/ima koji je već imao priliku da poseti određenu zemlju ili čak konkretni partnerski univerzitet.

      Tokom mobilnosti

 • doček i smeštaj studenata
 • organizovanje programa orijentacije u saradnji sa Odeljenjem za međunarodnu saradnju
 • pomoć u podnošenju zahteva za boravišnu dozvolu
 • upoznavanje sa Erazmus+ fakultetskim koordinatorom i predmetnim profesorima
 • upoznavanje sa fakultetom i administrativnim procedurama
 • pomoć prilikom izrade izmena Ugovora o učenju
 • organizovanje izleta, ekskurzija, studijskih poseta, i sl.
 • upoznavanje sa istorijom, kulturom i tradicijom grada i zemlje domaćina.

      Nakon mobilnosti

 • pružanje podrške studentima po povratku sa mobilnosti- reintegracija studenata
 • pomoć prilikom podnošenja Zahteva za priznavanje ispita položenih na mobilnosti
 • izrada izveštaja o mobilnosti za univerzitetske web stranice Erazmus+ alumnisti - Izveštaji sa mobilnosti i Erazmus+ alumnisti - Fotografije
 • učlanjenje u Buddy Network

Kako bi osigurali dobar sistem podrške stranim i domaćim studentima Odeljenje za međunarodnu saradnju i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu organizuju sledeće treninge i obuke za članove Buddy Network-a:

 • kurs engleskog jezika na B1 nivou
 • kako napisati biografiju i motivaciono pismo
 • veštine komunikacije i prezentovanja
 • Erazmus+ programi mobilnosti, aktivni konkursi i kako se prijaviti
 • kako izbeći probleme sa E+ dokumentacijom, i sl.

Ukoliko želite da upoznate nove prijatelje, steknete nova, ili podelite vaša iskustva, pomognete vašim kolegama koji idu na mobilnost, ili stranim gostima koji dolaze na naš univerzitet, pozivamo vas da postanete član Buddy Network-a slanjem vaše prijave na adresu erasmus@kg.ac.rs.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.