Dokumenti za zasnivanje radnog odnosa i sticanje zvanja nastavnika

Pravilnik o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu
(prečišćen tekst)

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu
(objavljeno: 26.04.2018.)

Pravilnik o postupku provere na plagijarizam na Univerzitetu u Kragujevcu
(objavljeno: 05.10.2018.)


UPUTSTVO ZA PRIMENU, NAČIN DOSTAVLJANJA, POPUNJAVANJA I UTVRĐIVANJE RELEVANTNIH DOKUMENATA KOJE KANDIDAT DOSTAVLJA U TOKU POSTUPKA IZBORA U ZVANJE

Odluka o izmenama i dopunama Uputstva

Model sa utvrđenom strukturom foldera (ZIP)


Obrazac 1. Predlog za izbor u zvanje docent/vanredni profesor

Obrazac 2. Predlog za izbor u zvanje redovni profesor

Obrazac 3. Predlog za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika/nastavnika veština


Obrazac 4. Izveštaj o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta
(za polja prirodno-matematičkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka)

  A) Tabele za polje prirodno-matematičkih nauka

    1) Prirodne nauke (biologija, hemija, fizika)

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

    2) Matematika i računarske nauke

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

  B) Tabele za polje medicinskih nauka

  Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
  Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
  Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
  Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
  Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

  V) Tabele za polje tehničko-tehnoloških nauka

  Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
  Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
  Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
  Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
  Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

  G) Tabele za polje društveno-humanističkih nauka

    1) Društvene nauke

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

    2) Humanističke nauke

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor


Obrazac 4. Izveštaj o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta
(za polje umetnosti)

  D) Tabele za polje umetnosti

    1) Likovne i primenjene umetnosti

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

    2) Muzička umetnost

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor


Obrazac 4a. Informacija - Prikaz doprinosa redovnog profesora
(za polja prirodno-matematičkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka)

Obrazac 4a. Informacija - Prikaz doprinosa redovnog profesora
(za polje umetnosti)

Pravilnik o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu
(objavljeno: 18.02.2016.)


UPUTSTVO ZA PRIMENU, NAČIN DOSTAVLJANJA, POPUNJAVANJA I UTVRĐIVANJE RELEVANTNIH DOKUMENATA KOJE KANDIDAT DOSTAVLJA U TOKU POSTUPKA IZBORA U ZVANJE

Model sa utvrđenom strukturom foldera (ZIP)


Obrazac 1. Predlog za izbor u zvanje docent/vanredni profesor

Obrazac 2. Predlog za izbor u zvanje redovni profesor

Obrazac 3. Predlog za izbor u zvanje nastavnika stranog jezika/nastavnika veština


Obrazac 4. Izveštaj o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta (za polja prirodno-matematičkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka)

  A) Tabele za polje prirodno-matematičkih nauka

    1) Prirodne nauke (biologija, hemija, fizika)

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

    2) Matematika i računarske nauke

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

  B) Tabele za polje medicinskih nauka

  Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
  Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
  Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
  Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
  Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

  V) Tabele za polje tehničko-tehnoloških nauka

  Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
  Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
  Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
  Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
  Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

  G) Tabele za polje društveno-humanističkih nauka

    1) Društvene nauke

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

    2) Humanističke nauke

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor


Obrazac 4. Izveštaj o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta (za polje umetnosti)

  D) Tabele za polje umetnosti

    1) Likovne i primenjene umetnosti

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor

    2) Muzička umetnost

    Tabela-sažetak 1. Docent (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 2. Docent (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 3. Vanredni profesor (prvi izbor)
    Tabela-sažetak 4. Vanredni profesor (ponovni izbor)
    Tabela-sažetak 5. Redovni profesor


Obrazac 4a. Informacija - Prikaz doprinosa redovnog profesora (za polja prirodno-matematičkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka)

Obrazac 4a. Informacija - Prikaz doprinosa redovnog profesora (za polje umetnosti)

Pravilnik o načinu i postupku zasnivanja radnog odnosa i sticanju zvanja nastavnika Univerziteta u Kragujevcu (prečišćen tekst)
(objavljeno: 10.01.2014.)

Obrazac 4. Izveštaj o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta u Kragujevcu
(važi uz pravilnik objavljen: 10.01.2014.)