Pravilnik za DOKTORSKE DISERTACIJE

Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta
PREČIŠĆEN TEKST (objavljeno: 28.02.2017.)

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, odnosno doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu
(objavljeno: 26.04.2018.)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, odnosno doktorskog umetničkog projekta
(objavljeno: 05.10.2018.)

Pravilnik o postupku provere na plagijarizam na Univerzitetu u Kragujevcu
(objavljeno: 05.10.2018.)

Izveštaj o proveri na plagijarizam doktorske disertacije

Koraci koji se odnose na proceduru za ocenu naučne zasnovanosti teme i ispunjenosti uslova kandidata
(objavljeno: 09.10.2018.)

Koraci koji se odnose na proceduru za ocenu i odbranu urađene doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta
(objavljeno: 09.10.2018.)

Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, doktorskog umetničkog projekta
(objavljeno: 30.09.2016.)

U skladu sa članom 30. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju Ministarstvo, prosvete nauke i tehnološkog razvoja je 28. septembra 2016. godine, dalo saglasnost na Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, odnosno doktorskog umetničkog projekta Univerziteta u Kragujevcu.

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije, odnosno doktorskog umetničkog projekta
(objavljeno: 27.01.2017.)

Obrazac 1 - Izjava autora o originalnosti doktorske disertacije

Obrazac 1a - Izjava autora o originalnosti doktorske disertacije
(za doktore nauka koji su odbranili doktorsku disertaciju pre uspostavljanja digitalnog repozitorijuma)

Obrazac 2 - Izjava autora o iskorišćavanju doktorske disertacije


Pravilnik o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije
(objavljeno: 26.06.2007.)

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o prijavi, izradi i odbrani doktorske disertacije

Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o predlogu teme doktorske disertacije

Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji

Uputstvo za podnošenje izveštaja od strane dekana o kandidatu prilikom promocije doktora nauka

Uputstvo za podnošenje izveštaja od strane mentora o doktorskoj disertaciji prilikom promocije doktora nauka

Odluka o uspostavljanju registra i baze u elektronskom obliku repozitorijuma Univerziteta u Kragujevcu

Uputstvo za formiranje repozitorijuma doktorskih disertacija


Berlinska deklaracija o otvorenom pristupu znanju u oblasti prirodnih i humanističkih nauka

Odluka o pristupanju Berlinskoj deklaraciji